« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Návrh závěrečného účtu za rok 2018 DSO Sdružení obcí Hlučínska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Moon-ce: DLL-'íífG strana 2,2
<br> ;
<br> DSO Sdružení obcí Hlučínska
<br> %?
<br> /.-zu<a_.__fgl_01_'fřqga_4 0.01.2018)
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> (v Kč)
<br> Údnše o organizaci
<br> identifikační číslo 71179216
<br> název DSO Sdružení obcí Hlučínska
<br> ulice,č.p.Mírové náměstí 23
<br> obec Hlučín
<br> PSČ,pošta 74801 if(ordakíní Lid-„4323
<br> telefon 553 654 998
<br> fax
<br> e-maíl hlucinsko©híucinsko.eu
<br> VWVW stránky http:!lwww.hlucinsko.eul
<br> Solainujíci úcíage organizace
<br> Gůoaíí závěrečného účtu
<br> í.Píněni rozpočtu příjmů
<br> lí.Plnění rozpočtu výdajů
<br> ííl.Financování (zapojení vlasíních úspora cizích zdrojů)
<br> iV.Stavy a_ obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> Vili.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejich majetkem XI.Ostatni doplňující údaje
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
<br> do
<br> Evid.číslo:
<br> Zpracováno systémem GINIS Express (JCR (14_.f_15,;) GORDIC spol,s r.(„ 08.04.2329 83137m58$
<br> i._g_iÍNiĚ:—i_i_ig_92;P0čTu Paolo——
<br>._:_ _ _ __:itjrena (? / 6
<br> ioxí
<br> (:_v'.zo::;__(_cu__gg0i_0 ! 01012028)
<br> Schválený rozpočet „Řozpočotpo změn:—500 s—Jaitěčnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 50 000,00 550 000,00 434 000,76 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 2 052 000,00 4 420 800,00 3 983 901,43 Příjmy celkem 2 702 000,00 4 978 800,00 4 397 968,19 Detailnl Výpis položek (08 druhového—třídění rozpočtové skisdoy __—Šchi;dlenj?—ro_z-;;č;t Rozpočeí po změnách _ _Skute—črší- 2111 Příjmy z poskytování siužeb & výrobků 45 000,00 545 000,00 432 960,00 g_i Příjmy z vlestní_oinnos_ti_ ___ __ _ _ __ _________ 45 000.00 __ __ _ 545 000,00 __ _ _43_2_ 900,00 2141 Příjmy z úroků (část) 5 0...

Načteno

edesky.cz/d/3104635

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz