« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Rozpočtové opatření č. 4/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obecní úřad
<br> KEO-W 1.11.2901 UcDBy
<br> Rozpočtové změny roku 2019
<br> zpracováno: 23.6.2019
<br> strana: 1
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č
<br>.4
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu: PRlJ MY Úroveň Rozpočet „ Rozpočet _ záv.ukazatelu Par po' Org před změnou Zmena po změně POPIS * 1035 ZXXX XXXX 35 000,00 10 000,00 45 000,00 Správa \: lesním hospodářství * 3722 ZXXX XXXX 40 000.00 4 000.00 44 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 5171 2xxx xxxx 2 000,00 2 000,00 4 300,00 Činnost místní správy 000W antena “PWC" 77 000,00 10 000,00 03 860,00 zavaznych ukazatelu celkem VYDAJE Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ záv.ukazatelů PE" po! Org před změnou Zmena po změně PGP'S * 2310 5xxx xxxx 75 000,00 7 000,00 02 000,00 BĚŽNÉ VÝDAJE * 2333 5171 0000 0,00 30 000,00 30 000,00 Opravy a udržování * 3500 sxxx xxxx 1 000,00 5 000.00 0 000,00 BĚŽNÉ VÝDAJE * 0117 5019 0000 0,00 1 733,00 1 733,00 Ostatní platy * 6117 5021 0000 0,00 10 393,00 10 393,00 Ostatní osobni výdaje * 0117 5139 0000 0,00 242,00 242,00 Nákup materíátu jinde nezařazený * 0117 5173 0000 0,00 128,00 128,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) * 6117 5175 0000 0,00 818,00 818,00 Pohoštění * 5171 5xxx xxxx 210 000,00 11000,00 221 000,00 BĚŽNÉ VÝDAJE * 0310 sxxx xxxx 17 000,00 -12 000,00 5 000,00 BĚŽNÉ VÝDAJE “DATE ' zmena “.““m'c“ 303 000,00 54 314,00 357 314,00 zavaznych ukazatelu celkem FINAN COVANI Úroveň Rozpočet _ Rozpočet záv.ukazatelu Par POI Org před změnou Zmena po změně 130535 * XXXX 8115 XXXX 4590 335,75 3? 454,00 -652 881,75 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec FtNANCOVANl - zmena hiavmch -690 335,75 37 454.00
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> -652 881,75
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.4
<br> V souladu s ustanovením Š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Zprac...

Načteno

edesky.cz/d/3104493


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz