« Najít podobné dokumenty

Obec Pavlov (Břeclav) - Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pavlov (Břeclav).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

závazné ukazatele
Obec Pavlov KEO-W 1.11.261 !Uc19r
<br> Návrh rozpočtu — závazné ukazatele rok 2019 zpracováno: 24.1.2019 strana: 1 /4
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 911 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb.<.> č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb <.>,č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejich novelizací <.>
<br> PŘÍJMY
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho XXXX XXXX XXXX 12 891 100,00 1012 XXXX XXXX Podnikání a restruktur.vzeměd.a potr.990 000,00 2219 XXXX XXXX Ostatnízéležitostí pozemních komunikací 700 000,00 2310 XXXX XXXX Pitná voda 10 000,00 2411 XXXX XXXX Záležitosti pošt 175 000,00 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 1 100,00 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 290 000,00 3341 XXXX XXXX Rozhlasatelevize 2 500,00 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví asděí.prostředků 30 000,00 3419 XXXX XXXX Ostatní sportovní činnost 15 000,00 3539 XXXX XXXX Ost.zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 8 000,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 5 000,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 41 000,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,00 3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.& komunáí.) 25 000,00 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 185 000,00 6171 xxxx xxxx Činnost místní správy 04 000,00 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 15 403 700,00
<br> Obec Pavlov
<br> KEO-W1.11.261/Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019
<br> zpracováno: 24.1.2019
<br> strana: 2 / 4
<br> VÝDAJE
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z tcho XXXX XXXX XXXX Podnikání & restruktur.v zeměd.a potr.73 000,00 1014 XXXX XXXX Ozdrav.hosp.zvtřat,polnich a spec.p|odin a zvt.veterínár.péč 15 000,00 2143 XXXX XXXX Cestovni ruch 175 000,00 2212 XXXX XXX...
návrh rozpisu rozpočtu
Obec Pavlov IČO: 00203479
<br> KEO-W 1.11261 on19so
<br> Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019
<br> zpracováno: 24.01.2019
<br> strana: 1 l 8
<br> PŘÍJMY Schvalený Upravený Očekávané Návrh rozpočet rozpočet plnění rozpočtu XXX XXX Org Kap N+Z+Uz X.X Název XXXX XXXX rozpočtu 2018 2019 0000 1111 0000 000 000000000 000 Daň : přtjmů fyz.osob ze záv.č 1 000 000.00 1 973 100,00 1 973 100,00 2 100 000,00 0000 1112 0000 000 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 50 000,00 50 000,00 50 000.00 48 000,00 0000 1113 0000 000 000000000 000 daň z příjmu Fo » vybíraná zvt 156 000.00 180 000.00 186 000,00 190 000.00 0000 1121 0000 000 000000000 000 Daň z příjmů právnickým osob 1 712 000,00 1 712 000,00 1 712 000,00 1 750 000,00 0000 1122 0000 000 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 1 124 800.00 1 124 800,00 2 000 000,00 0000 1211 0000 000 000000000 000 Daň z přidané hodnoty 4 057 000,00 4 057 000,00 4 057 000,00 4 300 000,00 0000 1334 0000 000 000000000 000 Odvody za odoětl půdy ze zeměd 4 000,00 28 000,00 28 000,00 35 000,00 0000 1337 0000 000 000000000 000 Poplatek za komunátni odpad 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0000 1340 0000 000 000000000 000 Poplatek za provoz systému shromažd 255 000,00 255 000,00 255 000,00 300 000.00 0000 1341 0000 000 000000000 000 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0000 1342 0000 000 000000000 000 Poplatek za lázeňský nebo rekreační p 645 000,00 645 000,00 645 000,00 645 000.00 0000 1343 0000 000 000000000 000 Popíaaek za užívání veřejného proslra 30 000.00 43 000,00 43 000,00 45 000,00 0000 1345 0000 000 000000000 000 Popřatek z ubytovací kapacity 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0000 1350 0000 000 000000000 000 MND 0,00 207 600,00 207 600,00 230 000,00 0000 1361 0000 000 000000000 000 Správní poplatky 11 000,00 11 000,00 11 000.00 11 000,00 0000 1381 0000 000 000000000 000 Daň z hazardních her 32 000,00 40 000,00 48 000,00 50 000,00 0000 1302 0000 000 000000000 000 Zrušený odvod z loteri...

Načteno

edesky.cz/d/3104140

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pavlov (Břeclav)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz