« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Zveřejnění záměru MČ Praha - Nebušice. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru.pdf [0,22 MB]
Č.j.: MCPNE 01339/2019
<br> SZ MCPNE 01292/2019
<br> ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - NEBUŠICE
<br> Městská část Praha - Nebušice oznamuje ve smyslu š 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění záměr
<br> - koupit pozemky parc.č.1000/ 19,k.ú.Nebušice o celkové výměře 2147 m2,druh pozemku orná půda & parc.č.206/3,k.ú.Nebušice o výměře 3 m2,druh pozemku orná půda,zapsané u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu,Katastrální pracoviště Praha,na listu vlastnictvi č.1462,včetně stavby komunikace <.>
<br> - koupit stavbu dešťové kanalizace vedenou v pozemcích parc.č.1000/19,k.ú.Nebušice a 206/3,k- ú.Nebušice vybudovanou v rámci stavby „Obytný soubor U Hřiště“ <,>
<br> k.ú.Nebušice <.>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného usnesení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
<br> své nabídky,a to písemně prostřednictvím podatelny Městské části Praha — Nebušice,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů <.>
<br> V Praze dne 24.06.2019
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX Starosta MČ Praha - Nebušice
<br> Záměr byl vyvěšen dne: 25.06.2019
<br> Záměr byl sejmut dne: 1 1.07.2019

Načteno

edesky.cz/d/3103227

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz