« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Nařízení č.1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č.1/2019
Nařízení obce Horní Slivno č.1/2019
<br> 0 zákazu podomního a pochůzkověho prodeje na území obce Horní Slivno
<br> Zastupitelstvo obce Horní Slivno svým usnesením ze dne 24.6.2019 (23 752019 vydává v souladu s ustanovením S 18 odst.4 zákona č.455f1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů„ a v souladu s ustanovením S [ 1 odst.1 a S 102 odst.2 písm.d) zákona č.128f2000 Sb.<.> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br> ' Článek 1 Uvodní ustanovení
<br> Uěelem tohoto nařízení obce (dále je,<.> nařízení'“] je stanovit.které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona' na území obce Horní Slivno jsou zakázány <.>
<br> Článek 2 Vymezení pojmů
<br> Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy: ]) Podomní prodej se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží
<br> či poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště obehůzkou jednotlivých bytů,domů,budov apod.bez předchozí objednávky <.>
<br> 2) Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce,tyče.závěsného pultu,ze zavazadel.tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky.přičemž není rozhodující.zda ten.kdo zboží nebo služby prodává či nabízí.se přemisťuje nebo postává na místě <.>
<br> Článek 3 Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb Na území obce Horní Slivno se podomní prodej a poehůzkový prodej zakazuje <.>
<br> Článek 4 Prodej zboží a poskytování služeb,na které se toto nařízení nevztahuje
<br> Toto nařízení se nevztahuje na:
<br> a) ohlášené očkování domácích zvířat <.>
<br> b) prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícím k prodeji zboží nebo poskytování služeb <,>
<br> c) nabídku a prodej zboží při výstavních a kulturních akcích,slavnostech,veře...

Načteno

edesky.cz/d/3102388

Meta

Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz