« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Mikroregion Dačicko - schválený závěrečný účet za rok 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22719062505400.pdf [0,14 MB]
Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2018
<br> DSO Mikroregion Dačicko Krajířova 27/1 380 13 Dačice
<br> SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> Datum projednání: DZ? Q %!?
<br> Vyvěšeno na úřední desce: od 025 G „ Mf 3 do Vyvěšeno na el.úřední desce: od 525.6 (247/3 do Razítko a podpis obce:
<br> " Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Dačicko" Krajifova 27/l.<.> 30013 Dačice IČO: 712 23 649
<br> Ing.XXXXX XXXXX,předseda
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko dne 4.12.2017 <.>
<br> Rozpočtové opatření
<br> Změny v rozpočtu byly prováděny 9 rozpočtovými opatřeními,které byly schvalovány na valných
<br> hromadách DSO (nad 50 000,- Kč/lpoložku) nebo předsedou DSO (do 50 OOO,- Kč/l položku) <.>
<br> Příjmy
<br> Příjmy celkem za rok 2018 představovaly částku 1 684 069,17 Kč,což bylo plnění 99,90 % upraveného
<br> ročního rozpočtu <.>
<br> Příjmy
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> Příjmy z úroků
<br> Příjmy celkem
<br> Upravený rozpočet Skutečnost % plnění ' 314 755 314 755 100" 190 000 _ _ 190 006 100 _ 1178 061 1178 061 100 _ 3 000 1247,17 _ 41,57- 1 685 816 1 684 069,17 99,90j
<br> Významnou roli ve výši 1 178 061,- Kč sehrál příjem od Svazu měst a obcí na Posilování administrativní
<br> kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce <.>
<br> Přínosem do rozpočtu DSO byly neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky + mimořádný příspěvek ve výši 314 755,- Kč.Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby GDPR) byly ve výši
<br> 190 006,- Kč.Příjmy z úroků činily částku 1 247,17 Kč <.>
<br> Výdaje
<br> Výdaje celkem za rok představovaly částku 1 863 866,40 Kč,což bylo plnění 99,65 % upraveného ročního
<br> rozpočtu <.>
<br> Výdaje
<br> Platy zaměstnanců + odvody (vlastní činnost)
<br> _Dar— Hasičský záchranný sbor Ostatní služby
<br> Opravy a udržování
<br> Nájemné
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3102000


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz