« Najít podobné dokumenty

Obec Útvina - Záměr obce Útvina prodat, směnit, darovat, propachtovat nebo pronajmout nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Útvina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapka p.č. 2469/1 a p.č. 2402/1 v k.ú. Útvina
'
<br> 3402/2
mapka p.č.st. 91 v k.ú. Český Chloumek
aa $: \
<br> ;! „___ fn _
<br> '
Záměr
OBEC ÚTVINA 36401 Útvina č.p.80
<br> |C'()()()25510(\.1c|: 353 312 020.límuil: starostku (: ulx iim.cz.http:*“\\'\\'\\'.ul\'inu.c/
<br> Záměr obce Utvina prodat,směnit,darovat,propachtovat nebo pronajmout nemovitý majetek
<br> dle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisu
<br> Prodej:
<br> BQSÁL'DUNUNQR.4 u.» >.<.> -,_ _.\ czlsl po/cmku p.c.sl.()l — msluxcno piochu u nudx on 0 V) mcrc ccu ll) m“
<br> l'ropnchtovúuí
<br> DL,-LLLYÚM část pnzcmku p.č.24601 - \'ndni pluchu „ \ýmčřc 175 m“ část pozemku p.č.2402? - ostatni plncl1zm\_\'n1čřc 45 ur
<br> V I'“ inc Lll'lL“ 34.Ccnnu 20V)
<br> lng.Lt.-nku Slrukmu \lul'mlko uhcc.<.>,<.> \-i_\'\cscun:,<.> _.\'cinuun: „f,/' „: '.-,<.> ÁČÚÚČ
<br> /
<br> l ;

Načteno

edesky.cz/d/3101991

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Útvina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz