« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Závěrečný účet 2018 Mikroregion Želivka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zaverecny ucet mikroregionu za rok 2018
Závěrečný účet za rok 2018 - návrh
<br> Mikroregion Želivka – svazek obcí
<br>
<br> (dle § 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění)
<br>
<br>
<br> 1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br>
<br> Schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost
<br> Příjmy 686,00 1 549,00 1 574,00
<br> přijaté dotace od obcí 685,00 685,00 701,00
<br> příjmy z poskyt.služeb 0,00 0,00 9,00
<br> příjmy z prodeje majetku 0,00 0,00 0,00
<br> převod z vlastních účtů 0,00 863,00 863,00
<br> příjmy z úroků 1,00 1,00 1,00
<br> Výdaje 686,00 1 718,00 1 679,50
<br> vnitřní obchod 31,00 4,00 4,00
<br> komunální služby a úz.rozvoj 654,00 847,50 808,70
<br> převody vlastním účtům 0,00 863,00 863,00
<br> služby peněžních ústavů 1,00 3,50 3,80
<br>
<br>
<br> Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.V roce 2018 výbor Mikroregionu schválil čtyři rozpočtová
<br> opatření <.>
<br>
<br> Přijaté dotace:
<br> V roce 2018 nepřijal svazek obcí žádné dotace <.>
<br>
<br> 1.Účelové fondy - Mikroregion Želivka – svazek obcí netvoří jiné účelové fondy <.>
<br> 2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
<br> Mikroregion Želivka – svazek obcí neměl v roce 2017 žádné závazky vůči státu <.>
<br> 3.Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Želivka – svazku obcí za rok 2018
<br> Přezkoumání za rok 2018 provedli pracovníci Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje <.>
<br> Závěr přezkoumání: Byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených
<br> pod písmenem c): (§10 odst.3 písm.b)zákona č.420/2004 Sb.)– viz.příloha - Zpráva o výsledku
<br> přezkoumání hospodaření za rok 2018 <.>
<br> 4.Doplňující informace o majetku Mikroregion Želivka – svazku obcí:
<br> Stav běžných účtů 898 599,53 Kč <.>
<br> Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Výbor Mikroregionu Želivka – svazek obcí schvaluje závěrečný účet za rok 2018 včetně zprávy
<br> Krajského ú...

Načteno

edesky.cz/d/3097788

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz