« Najít podobné dokumenty

Město Frýdek-Místek‎ - VV OOP - Stanovení PDZ - Paskov III 48411 a MK ul. Kirilovova a Československých lesů místo pro (104.114 kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Frýdek-Místek‎.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV OOP - Stanovení PDZ - Paskov III 48411 a MK ul. Kirilovova a Československých lesů místo pro (104.114 kB)
Č.J.: MMFM 96657/2019
<br> IČ: 00296643 ID DS: w4wbu9s
Internet: www.frydekmistek.cz
IČ: 00296643 ID DS: w4wbu9s
Internet: www.frydekmistek.cz
Strana 2 (celkem 2)
*MMFMX016PQCS*
IČ: 00296643 ID DS: w4wbu9s
Internet: www.frydekmistek.cz
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č.J.: MMFM 96657/2019
SP.ZN.MMFM_S 9600/2019/ODaSH/Vrb
VYŘIZUJE: Jan Vrbica 
TEL.: 558 609 224
FAX:
E-MAIL: vrbica.jan@frydekmistek.cz
DATUM: 19.06.2019
<br>
<br>
<br>
podle rozdělovníku -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města Frýdku-Místku,podle § 19 vyhlášky MV č.388/2002 Sb <.>,úřad obce s rozšířenou působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu),v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) na základě návrhu firmy VALA – realizace staveb s.r.o <.>,Fryčovická 1080,739 44 Brušperk a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR č.j.: KRPT-119836-2/ČJ-2019-070206 dne 13.06.2019 podle § 77 odst.1 písm.c),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici III/48411 a dotčených místních komunikacích ul.Kirilovova a ul.Československých lesů v k.ú.Paskov z důvodu provádění stavebních prací v rámci realizace stavby „Místo pro přecházení na silnici č.III/4848 u zastávky Paskov u hřbitova“ za těchto podmínek:
<br>
Termín provádění prací : srpen 2019 - září 2019
<br> Umístění dopravních značek a dopravních zařízení proveďte podle grafické přílohy – situačního snímku umístění přechodného d...

Načteno

edesky.cz/d/3094620

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Frýdek-Místek‎      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz