« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Informace o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Obec Míškovice, rozpočtové opatření č. 2 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 2 2019[2].pdf [0,22 MB]
Obec Míškovice KEO-W 1.11.290 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 7.5.2019
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2019
<br> Rozpočtové opatření č.2
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,000000 0000 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo1) 29 000,00
<br> 0,00 29 000,00 29 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 0,00 29 000,00 29 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 29 000,00 29 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX X XXX,000000 6117 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 2) 1 000,00
<br> 000000000 5175 0,00 1 000,000000 6117 000 Pohoštění 3) 1 000,00
<br> 000098348 5019 0,00 6 000,000000 6117 000 Ostatní platy 4) 6 000,00
<br> 000098348 5021 0,00 15 000,000000 6117 000 Ostatní osobní výdaje 5) 15 000,00
<br> 000098348 5039 0,00 3 000,000000 6117 000 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6) 3 000,00
<br> 000098348 5139 0,00 1 000,000000 6117 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 7) 1 000,00
<br> 000098348 5168 0,00 2 000,000000 6117 000 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.techno8) 2 000,00
<br> 000098348 5173 0,00 1 000,000000 6117 000 Cestovné 9) 1 000,00
<br> 000098348 5175 0,00 1 000,000000 6117 000 Pohoštění 10) 1 000,00
<br> 0,00 31 000,00 31 000,00celkem:6117Paragraf Volby do Evropského parlamentu *
celkem:Org: 0000 0,00 31 000,00 31 000,00
<br> VÝDAJE celkem 0,00 31 000,00 31 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX X XXX,000000 0000 000 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účte11) 993 379,43
<br> 991 379,43 2 000,00 993 379,43celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 991 379,43 2 000,00 993 379,43
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 991 379,43 2 000,00 993 379,43
<br>
<br> Obec Míškovice KEO-W 1.11.290 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 7.5.2019
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2019
<br> Rozpočtové opatření č.2
<br> ad 1) D...
INFORMACE 32019[1].pdf [0,25 MB]
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Míškovice,Míškovice 46,768 52,IČO 00287491 Název dokumentu Datum schválení - usnesení Závěrečný účet obce za rok 2017 04.06.2018 – č.j.4/2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 11.12.2017 – č.j.9/2017 Rozpočet obce na rok 2019 10.12.2018 – č.j.8/2018 Rozpočtové opatření č.1/2019 04.03.2019 – č.j.2/2019 Rozpočtové opatření č.2/2019 06.05.2019 – č.j.4/2019 Všechny dokumenty rozpočtového hospodaření obce Míškovice jsou dostupné na http://www.obecmiskovice.cz/index.php?nid=930&lid=cs&oid=66601 Cesta: www.obecmiskovice.cz → Obecní úřad → Rozpočty Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.Zveřejněno 5.6.2019

Načteno

edesky.cz/d/3094090

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz