« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Informace o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Obec Míškovice, rozpočtové opatření č. 3 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 3[4].pdf [0,22 MB]
Obec Míškovice KEO-W 1.11.290 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 21.5.2019
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2019
<br> Rozpočtové opatření č.3
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XXX XXX,000000 0000 000 Daň z příjmů právnických osob 1) 140 030,00
<br> 0,00 140 030,00 140 030,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 0,00 140 030,00 140 030,00
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 140 030,00 140 030,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX X XXX,000000 3330 000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole2) 51 000,00
<br> 50 000,00 1 000,00 51 000,00celkem:3330Paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženskýc *
000000000 5222 51 000,00 3 000,000000 3419 000 Neinvestiční transfery spolkům 3) 54 000,00
<br> 51 000,00 3 000,00 54 000,00celkem:3419Paragraf Ostatní sportovní činnost *
000000000 5365 0,00 140 030,000000 6399 000 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů4) 140 030,00
<br> 0,00 140 030,00 140 030,00celkem:6399Paragraf Ostatní finanční operace *
celkem:Org: 0000 101 000,00 144 030,00 245 030,00
<br> 000000000 5321 60 000,00 81 000,001047 3113 026 Neinvestiční dotace obcím 5) 141 000,00
<br> 60 000,00 81 000,00 141 000,00celkem:3113Paragraf Základní školy *
celkem:Org: 1047 60 000,00 81 000,00 141 000,00
<br> VÝDAJE celkem 161 000,00 225 030,00 386 030,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XX XXX,000000 0000 000 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účte6) 1 078 379,43
<br> 993 379,43 85 000,00 1 078 379,43celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 993 379,43 85 000,00 1 078 379,43
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 993 379,43 85 000,00 1 078 379,43
<br>
<br> Obec Míškovice KEO-W 1.11.290 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 21.5.2019
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2019
<br> Rozpočtové opatření č.3
<br> ad 1) Daň z příjmu PO - obec
<br> ad 2) Farní tábor
<b...
INFORMACE 42019.pdf [0,25 MB]
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Míškovice,Míškovice 46,768 52,IČO 00287491 Název dokumentu Datum schválení - usnesení Závěrečný účet obce za rok 2017 04.06.2018 – č.j.4/2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 11.12.2017 – č.j.9/2017 Rozpočet obce na rok 2019 10.12.2018 – č.j.8/2018 Rozpočtové opatření č.1/2019 04.03.2019 – č.j.2/2019 Rozpočtové opatření č.2/2019 06.05.2019 – č.j.4/2019 Rozpočtové opatření č.3/2019 20.05.2019 – č.j.5/2019 Všechny dokumenty rozpočtového hospodaření obce Míškovice jsou dostupné na http://www.obecmiskovice.cz/index.php?nid=930&lid=cs&oid=66601 Cesta: www.obecmiskovice.cz → Obecní úřad → Rozpočty Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.Zveřejněno 19.6.2019

Načteno

edesky.cz/d/3094089

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz