« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Grafická příloha k veřejné vyhlášce MěÚ Cheb - Opatření obecné povahy Dolní Hraničná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
378/79 +
<br> \ \ \ 1 \ arvdq r—QLO /7 “Laci/f “33.3 378/ 7 ne;-;; >\
<br> /
<br> + +
<br> 235 cms MQPbí—UZIQG(ČQ_ 20%
<br> F wa P&vop a Na „„ »wa „ <.>
<br> +
<br> 73/
<br> scmítmix'lzx mm nm,-utnul“ PRACOVNÍCH MÍST v pm:!
<br> [ Schéma 815.1 0.1:09 — „,Standardní pracovní místo.Zúžení vozov- ky na jeden jízdní pruh.* ! Bzm výsiražne svetlo [ypu 1 * "“*bo ma' 30 50 nebo značkaumistenana ] " fluorescenónim žiutozeleném podkladu,v pupík 09—08 ————— směru snadné \'Lrjs „.a ! Qfg b,? 015 \ \ LLQPM'- Li'LÉCuC;(C,Jf 294% „15020 113 éra zábranou O minimálně 3 výstražná světla typu !.:? em 2) podélná uzávěra oboustrannými smérovacimi deskami odstup max.IUm C) Lr) ><" (D E příčná uzávěra jednostranným smerovacimi deskami odstup podclné 1—2m příčné 0.8 — 1 m výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce O __„„._„.<.>.<.>.<.> _ „.„.„.<.> „___—_.___.<.> -.______.__V_„_.7) muže být ve výjimečných případech menší | (viz kapli.:.2.) _ V 2,1 užili doplavm'ch značek a dopravních zařízení % mm v pžrpadě souběžných parkovacích pruhu.! ' chodm'kú nebo stezek pro cykfisty podle *“ " 30—50 schémat 8/16 až 5/20 09—09—— (928 casu) !,uma “ A! 18.DG.293 (1 | “ ' —————50—7o,J vzdalenost: v metrech "užšfýf'í'f'k g HRÁL HFX!
<br> “JJ/Jar stavebni
<br> *: fam-ja:; ; 11.:
<br> M muka/7

Načteno

edesky.cz/d/3093112

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz