« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace zásad územního rozvoje Pardubického kraje
KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> Pardubického kraje
<br> odbor rozvoje oddělení územního plánování
<br> Pardubice dne 19.6.2019 Cj.KrU 47540I2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o VYDÁNÍ AKTUALIZACE č.2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor rozvoje,jako příslušný orgán podle 9 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,oúzemním plánování astavebnim řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s Š 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> o z n a rn uj e <,>
<br> že Zastupitelstvo Pardubického kraje,příslušné podle 5 7 odst.2 stavebního zákona,vydalo usnesením č.21364119 ze dne 18.6.2019,v souladu s Š 36 odst.4 stavebního zákona a s 5 171 až 174 správního řádu formou opatření obecné povahy,Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje <.>
<br> Aktualizaci zásad územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje po této aktualizaci kraj doručí veřejnou vyhláškou,v souladu s ustanovením 5 420 odst.2 stavebního zákona; dnem doručení aktualizace zásad územního rozvoje a úplného znění nabývá aktualizace účinnosti <.>
<br> Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) a úplné znění zásad po vydání Aktualizace č.2 jsou k nahlédnutí v listinné podobě na odboru rozvoje,oddělení územního plánování,Krajského úřadu Pardubického kraje.Aktualizace č.2 ZÚR Pk a úplné znění zásad po této aktualizací jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách kraje www.pardubickykraj.cz (občan - regionální rozvoj - územní plánování) na adrese: https://www.pardubickvkraj.c2/aktualizace-c-Z-zasad—uzemního—rozvoje
<br> _ https://www.pardubickykraLG:/upíne-zneni—zur-pk-pofvydaní-aktuaIiza ce-c-2
<br> Toto oznámení se v souladu s 5 173 správního řádu zveřejňuje na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích Pardubického kraje <.>
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX vedoucí odboru rozvoje
<br> v X.Ing.Zdenka Lo...

Načteno

edesky.cz/d/3092721

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz