« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tisová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konani zasedani.pdf (103.17 kB)
Obec Tisová
<br> Obecní úřad Tisová
<br> I N F O R M A C E
<br> o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tisová
<br>
Obecní úřad Tisová v souladu s ustanovením § 93 odst.1 <.>
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání
<br> zasedání Zastupitelstva obce Tisová <.>
<br>
<br> Místo konání: Obec Tisová – zasedací místnost obecního úřadu,Tisová č.p.5
<br> Doba konání: 26.06.2019 od 16:30 hod <.>
<br>
<br> Navržený program:
<br>
1.Zahájení,volba ověř.zápisu a kontrola usnesení
2.Zpráva finančního výboru
3.Závěrečný účet obce za rok 2018
4.Účetní závěrka obce za rok 2018
5.Účetní závěrka mateřské školy Tisová za rok 2018
6.Rozpočtové opatření č.4
7.Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením
8.Kompletní stavební úpravy fotbalového hřiště v Tisové
9.Oprava přístupové komunikace k bytovému domu č.p.87
10.Oprava sochy sv.Jana Nepomuckého v Kumpolci
11.Výměna plynových kotlů ve Lhotce č.p.43
12.Odvolání stávajícího kronikáře obce
13.Jmenování nového kronikáře obce
14.Žádost o finanční dar na neinvestiční provoz Pošty Partner Staré Sedliště
15.Žádost o odkoupení pozemku p.č.1356,37 v k.ú.Jemnice u Tisové
16.Žádost o podporu provozu linky bezpečí,z.s <.>
17.Informace k akci ZTV Tisová – ČEZ Distribuce
18.Informace k žádostem o dotace
19.Různé
20.Diskuze,usnesení a závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Tisové,dne 19.06.2019
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> starostka
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.06.2019
Sejmuto z úřední desky dne: 26.06.2019
<br> Jméno a podpis: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3091856

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz