« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Zápis z jednání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň č. 12/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1
<br>
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
<br>
<br>
<br> 1 Zahájení
<br> 1.1 Organizační opatření
<br> Návrh: XXXXX XXXXXX navrhl za zapisovatele Tomáše Přibylu a za ověřovatele zápisu Miroslava
<br> Stříbrného a Jiřího Krátkého <.>
<br>
<br> Usnesení 19/12/1.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele jednání č.12/2019
<br> Tomáše Přibylu a za ověřovatele Miroslava Stříbrného a Jiřího Krátkého <.>
<br>
<br> Hlasování: Pro (6) – T.Snopek,V.Konvalinka,M.Stříbrný,T.Přibyla,J.Valenta <,>
<br> J.Krátký,Proti (0),Zdržel se (0)
<br> 1.2 Program zasedání
<br> Návrh: Starosta T.Snopek předložil návrh programu,který byl zveřejněn.T.Snopek navrhl doplnění
<br> programu v bodě různé o „Věcná břemena“
<br>
<br> Program zasedání:
<br> Jednání číslo 12/2019
<br> Datum,čas 10.6.2019 od 19:00
<br> Místo Hlásná Třebaň,budova Obecního úřadu
<br> Přítomni (6) XXXXX XXXXXX,Vnislav Konvalinka,XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXX <,>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Omluveni (X) XXXXXXXX XXXXXXXXX,Vojtěch Musil,XXXXXX XXXX
<br> Hosté (X) Ing.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXX
<br> Zápis zapsal XXXXX XXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2
<br>
<br>
<br> • Smlouva o společné investici - ČOV Řevnice
<br> • Smlouva o provozování veřejného vodovodu
<br> • Strategický plán
<br> • Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka obce Hlásná Třebaň za rok 2018
<br> • Závěrečný účet TŘEMOLE
<br> • Závěrečný účet Svazku obcí Regionu Dolní Berounka
<br> • Aplikace Mobilní rozhlas
<br> • Pronájem prostoru pro sběrné místo
<br> • Výstupy z komise pro komunikaci
<br> • Různé
o Věcná břemena
<br>
<br>
<br> Usnesení 19/12/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program 12.zasedání <.>
<br>
<br> Hlasování: Pro (6) – T.Snopek,V.Konvalinka,M.Stříbrný,T.Přibyla,J.Valenta <,>
<br> J.Krátký,Proti (0),Zdržel se (0)
<br>
<br>
<br> 2 Smlouva o společné investici – ČOV Ř...

Načteno

edesky.cz/d/3091548

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz