« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 76.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 76.pdf
Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: M:.<.> Magistrát města Ostravy Mé.!?
<br> Odbor dopravy vyvěšena dne:
<br> sňata dne:
<br> za správnost:
<br> Vaše značka: souběžně zveřejněna na internetu
<br> Ze dne: 5.6.2019 Č.j.: SMO/358146/19/OD/Šev í Sp.zn.; S-SMO/339641/19/OD — dle rozdělovníku - Vyřizuje: Ing.Ševčák Telefon: +420 599 44 2031 Fax: +420 599 44 2034 E-mail: vsevcak©ostrava.cz Datum: 16.6.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle šš 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle 5 77.zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále v textu „dopravní zákon“)
<br> Stanovení dopravního značení (dočasného) č.5463119lMicháIkovice
<br> Magistrát města Ostravy.odbor dopravy.podle g" 124 odstavce 6 zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle 9“ 2 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a ust.š 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,ve znění pozdějších předpisů,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působnosti na základě žádosti,stanoví pro silnice 11.- 111.tř.a pro místní komunikace l.-lV.tř.ve svém správním obvodu ve smyslu 5 77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů.přechodnou úpravu silničního provozu v souvislosti 5 akcí:
<br> „Oprava části chodníku na ul.Petřvaldská“ <.>
<br> Podmínky stanovení:
<br> 1.Stanovení bude provedeno podle přílohy ověřené Policii ČR MŘ Dl Ostrava pod č.j.KRPT-l35708/ČJ- 2019-070706-AL <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 tohoto příkazu bude dopravní značení a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původního stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto stanovení musí splňovat ustanovení % 62 odstavce 6 doprav...

Načteno

edesky.cz/d/3091131

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz