« Najít podobné dokumenty

Obec Pavlínov - Pozvánka ZO Pavlínova dne 26.6.2019 v 19.00 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pavlínov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
POZVÁNKA
<br> Oznamuji Vám,že zasedání ZO Pavlínova se koná ve středu dne 26.6.2019 v 19.00 hod.v kanceláři OU <.>
<br> Program: 1) Zahájení 2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání 4) Rozpočtové opatření č.4/2019 ze dne 3.5.2019 5) Žádost o finanční příspěvek — klub Radost,Prostějov 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pavlínov za rok 2018 7) Závěrečný účet obce za rok 2018 8) Účetní závěrka obce Pavlínov za rok 2018 9) Účetní závěrka ZŠ Pavlínov za rok 2018 10) Žádost ZŠ 0 převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu 11) Diskuse 12) Usnesení 13) Závěr
<br> V Pavlínově dne 19.6.2019
<br> XXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br> OBEC PAVLÍNOV
<br> Pavlínov 1.00 594 Ot Velké Memřičí Tel ' 566 544 364 (C,005 99 654 DIČ C200599654
<br> Návrh usnesení
<br> SCHVALUIE:
<br> 1) Volbu zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pavlínov za rok 2018
<br> 3) Celoroční hospodaření obce Pavlínova,příspěvkové organizace Základní školy Pavlínova,schválený závěrečný účet obce Pavlínova za rok 2018 vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to BEZ VÝHRAD
<br> 4) Účetní závěrku obce Pavlínov za rok 2018
<br> 5) Účetní závěrku ZŠ Pavlínov za rok 2018
<br> 6) Žádost ZŠ 0 převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve výši 18 978,81 Kč
<br> 7) Usnesení
<br> BERE NA VĚDOMÍ:
<br> 1) Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO 2) Rozpočtové opatření č.4/2018 ze dne 2.5.2018
<br> NESCHVALUIE:
<br> ]) Žádost o finanční příspěvek — klub Radost,Prostějov

Načteno

edesky.cz/d/3089683

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pavlínov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz