« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zasedání zastupitelstva JK - termín, program

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
JIHOČESKÝ kraj
Mgr.XXXXX XXXXXXX
hejtmanka kraje
U Zimního stadionu XXXX/X
XXX 76 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
České Budějovice 14.června 2019
<br>
V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění
<br>
s v o l á v á m
<br>
22.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> na čtvrtek 27.června 2019 od 11:00 hodin <.>
<br>
<br> Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále
Krajského úřadu Jihočeského kraje,ul.U Zimního stadionu 1952/2 <,>
České Budějovice,2.podlaží <.>
<br>
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXXX,v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha:
Návrh programu 22.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
Návrh programu 22.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 27.června 2019
<br>
<br> 1.Zahájení
1.Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2018
1.Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2018
1.Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 10 5.do 13.6.2019
1.Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
1.Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR
1.Žádost o poskytnutí individuální dotace - TOULAVA,o.p.s <.>
1.Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice,a.s <.>,„Ekologizace energetického zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice,a.s.“ v rámci 121.výzvy OPŽP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
1.Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec,a.s <.>,„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec,a.s.“ v rámci 121.výzvy OPŽP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
1.Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice,a.s <.>,„Zabezpečení krizového řízení a úspor provozních nákladů“ v rámci 121.výzvy OPŽP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu JK
1.Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice,a.s <.>,„Deinstitucionalizace psychiatrické péče Nemocnice Strakonice,a.s.“ v rámci 11.výzvy MAS Strakonicko s vazbou na 71.výzvu IROP ...

Načteno

edesky.cz/d/3087850

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz