« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Kotlíkové dotace - 3. kolo 23.9.2019 - informace a pozvánka na seminář

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Základní podmínky
Kotlíkové dotace 3.výzva - základní informace
<br>
ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO 3.KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
16.8.2019 na webu https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ <.>
<br> ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3.KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
23.9.2019 <.>
<br> Na výměnu kotlů v rámci 3.výzvy je k dispozici 302 mil.Kč <.>
<br> Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
1.a 2.emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn.podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3 <.>,4.a 5.emisní
třídy) <.>
<br> Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen,krbových kamen,krbů atp <.>,a to XXX v případě,že slouží
k primárnímu vytápění rodinného domu <.>
<br> Výměnu kotle je možné realizovat pouze v rodinných domech s XXX.X bytovými jednotkami po celém
Jihočeském kraji.Výměna starého kotle v objektech,které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako
objekty k rekreaci,není možná <.>
<br> Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:
<br> Max.80 % způsobilých výdajů v případě,že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický
kotel na biomasu,nejvýše však 120 tis.Kč;
Max.80 % způsobilých výdajů v případě,že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním <,>
nejvýše však 100 tis.Kč;
Max.75 % způsobilých výdajů v případě,že je instalován plynový kondenzační kotel,nejvýše
však 95 tis.Kč;
<br> Ve třetím kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí ani kombinované kotle na uhlí a
biomasu <.>
<br> Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na webových stránkách
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace <.>
<br> Žadatelé z tzv.prioritních obcí (Blatná,Chlum,Branišov,České Budějovice,Dobrá Voda u Českých
Budějovic,Hůry,Litvínovice,Planá,Roudné,Rudolfov,Vráto,Jindřichův Hradec,Božetice,Milevsko <,>
Sepekov,Boudy,Čimelice,Horosedly,Mirotice,Písek,Protivín,Rakovice,Klenovice,Soběslav <,>
Zvěrotice,Katovice,Pracejovice,Strakonice,Štěkeň,Bechyně,Dražice,Libějice,Malši...
Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář
<br> „Kotlíkové dotace“
<br>
<br> Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové
<br> dotace) v Jihočeském kraji III“ pořádaný ve spolupráci s městem Strakonice se uskuteční dne 11.9.2019
<br> od 16:00 hodin v Zasedací místnosti bývalého Okresního úřadu ve Strakonicích,Smetanova 533,Strakonice <.>
<br>
<br> Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla (kotlů)
<br> na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v rámci kotlíkových dotací v Jihočeském kraji <.>
<br> Informace budou prezentovat zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje z Odboru evropských záležitostí <,>
<br> kteří budou kotlíkové dotace přímo administrovat <.>
Informace zde ke stažení
OD 1.ZÁ Í 2022 1.A 2.EMISNÍ T ÍD Y Zákaz starých kotlů se blíží.Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si XXXX,úsporný kotel.Ušetříte peníze,ochráníte zdraví svých dětí a vyhnete se vysoké pokutě.A bude se i vám lépe dýchat.Třetí vlna kotlíkových dotací v Jihočeském kraji: Vyhlášení výzvy a zveřejnění dokumentace 16.8.2019.Příjem žádostí od 23.9.2019 výhradně elektronicky s následným doložením podepsaného výtisku a povinných příloh.https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz Kotlíkové dotace naposledy ve vašem kraji Na co je dotace určena a jaká je její výše Dotaci až 127 500 Kč mohou využít vlastníci rodinných domů na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním,který nesplňuje požadavky 3 <.>,4.nebo 5.třídy dle ČSN EN 303-5,za nový,ekologický zdroj tepla.Typy podporovaných zdrojů Typ nového zdrojeTyp nového zdroje % podpory % podpory (všechny (všechny oblasti)oblasti) Podpora bez kombinace s NZÚ Podpora bez kombinace s NZÚ (max.dotace v Kč)(max.dotace v Kč) Ostatní oblastiOstatní oblasti Prioritní oblastiPrioritní oblasti Tepelná čerpadla / Kotle na biomasu – samočinná dodávka paliva 80 % 120 000 127 500 Kotle na biomasu – ruční dodávka paliva 80 % 100 000 107 500 Plynové kondenzační kotle 75 % 95 000 102 500 Co můžete z dotace uhradit – nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce – novou otopnou soustavu – rekonstrukci stávající otopné soustavy – nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu – projektovou dokumentaci Bonusy Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč Proč o dotaci požádat Ušetříte peníze,ochráníte zdraví svých dětí a bude se i vám lépe dýchat.Převážná část v současnosti používaných kotlů spadá do 1.a 2.emisní třídy.Provoz těchto kotlů bude v roce 2022 zakázán.Vyměňte svůj starý kotel a vyhněte se pokutě.Peníze z Operačního programu Životní prostředí pomohly již desítkám tisíc domácností.Připojte se k nim i vy! Požádejte si o dotaci na Krajském úřad...

Načteno

edesky.cz/d/3087849


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz