« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 17.6.2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání 6.pdf [0,11 MB]
OBEC MÍŠKOVICE 6/2019
<br>
<br>
<br> POZVÁNKA
Ve smyslu ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> SVOLÁVÁM
6.zasedání zastupitelstva obce Míškovice v roce 2019
<br> __________________________________________________________________
<br> Typ zasedání: řádné
Číslo zasedání: 6/2019
Termín zasedání: pondělí 17.6.2019
Místo zasedání: zasedací místnost obecního úřadu 1.nadzemní podlaží
Zahájení zasedání: 18.30 hodin
<br>
Návrh programu zasedání:
<br> Zahájení
<br> - určení zapisovatele
<br> - volba ověřovatelů zápisu
<br>
Program jednání
1.Kontrola úkolů z minulých zasedání
2.Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k parc.č.856 – vodní plocha
<br> (Povodí Morava,s.p.)
<br> 3.Žádost ZŠ a MŠ Mysločovice o úhradu plaveckého výcviku
4.Nabídka na zpracování žádosti o dotaci na ZTV ulice Nad Uhliskem
5.Závěrečný účet obce
6.Předložení závěrečných účtů mikroregionů
7.Zpráva o provedené kontrole hospodaření PO MŠ
8.Dodatek č.1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu
9.Projednání možnosti pořízení elektronické úřední desky obce
10.Vyhlášení výběrového řízení na dokončení komunikací ulice Nová a ulice Klevetov
11.Finanční sbírka Dražůvky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………….<.>
XXXXX XXXXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/3087764

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz