« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV školský obvod.pdf [0,23 MB]
Obec Míškovice
<br>
Obecně závazná vyhláška č.1/2019,kterou se stanoví část
<br> společného školského obvodu základní školy
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Míškovice se na svém zasedání konaném dne 20.5.2019 usnesením č.5/2019
<br> usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst.2 písm.c) zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním <,>
<br> základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů a souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
<br> Čl.1
<br> Stanovení školského obvodu
<br> Na základě uzavřené dohody mezi obcí Míškovice a Mysločovice o vytvoření společného školského
<br> obvodu je území obce Míškovice částí školského obvodu základní školy:
<br>
<br> Základní škola a mateřská škola Mysločovice,příspěvková organizace
<br> Mysločovice 150,763 01 Mysločovice
<br> IČ: 70871035
<br> zřízené Obcí Mysločovice,Mysločovice 21,763 01 Mysločovice,IČ: 00284211 <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu <.>
<br>
<br>
<br>
____________________________ ___________________________
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
místostarosta starosta obce
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.5.2019
Sejmuto z úřední desky dne:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz