« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 6.5.2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání 4.pdf [0,11 MB]
OBEC MÍŠKOVICE 4/2019
<br>
<br>
<br> POZVÁNKA
Ve smyslu ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> SVOLÁVÁM
4.zasedání zastupitelstva obce Míškovice v roce 2019
<br> __________________________________________________________________
<br> Typ zasedání: řádné
Číslo zasedání: 4/2019
Termín zasedání: pondělí 6.5.2019
Místo zasedání: zasedací místnost obecního úřadu 1.nadzemní podlaží
Zahájení zasedání: 18.30 hodin
<br>
Návrh programu zasedání:
<br> Zahájení
<br> - určení zapisovatele
<br> - volba ověřovatelů zápisu
<br>
Program jednání
1.Kontrola úkolů z minulého zasedání
2.Výběr dodavatele pro dopravní automobil SDH
3.Posouzení cenových nabídek na rekonstrukci předsálí,chodeb a hospody KD
4.Žádost MŠ o souhlas s realizací projektu Šablony II Operačního programu Výzkum,vývoj,vzdělávání
5.Schválení účetní závěrky MŠ Míškovice
6.Schválení účetní závěrky obce Míškovice
7.Rozpočtové opatření č.2
8.Dodatek č.1 smlouvy o dílo – Projektová dokumentace: Odkanalizování obce Míškovice
9.Schválení prodeje části pozemku parc.č.909 v k.ú.Míškovice
10.Různé
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
……………………….<.>
XXXXX XXXXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/3087749

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz