« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2019 (4 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2019[1].pdf [0,08 MB]
Finanční úřad pro Zlínský kraj Ve Zlíně
třída Tomáše Bati 21 dne
761 86 ZLÍN
Čj.: 883377/19/3300-11460-705460
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 13:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin
pátek od 8:00 do 13:00 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.882448/19/3300-11460-705460 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 <.>
<br>
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-23,o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš-
tích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> L.S.Ing.XXXXX XXXXXX
ředitel finančního úřadu
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Informace ke složenkám[1].pdf [0,16 MB]
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 15/7,117 22 Praha 1
<br> Tel.: 257 044 025
<br>
<br> TISKOVÁ ZPRÁVA
<br> První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí dorazí v těchto dnech
do schránek poplatníků
<br>
<br> Finanční správa v těchto dnech zahájila rozesílku celkem cca 3,3 mil.obálek se složenkami na zaplacení
<br> daně z nemovitých věcí na rok 2019.Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) končí
<br> 31.května <.>
<br> Fyzické osoby,které nemají zřízenu datovou schránku,obdrží do poštovních schránek bezplatnou
<br> „daňovou“ složenku.Fyzické osoby,které mají zřízenu tzv.datovou schránku fyzické osoby nebo fyzické
<br> osoby podnikající,stejně jako právnické osoby obdrží informace pro placení daně do své datové
<br> schránky.Pokud právnická osoba nemá zpřístupněnou datovou schránku,dostane poštou běžnou
<br> poštovní poukázku.Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem,dostane všechny
<br> potřebné informace k placení daně do své e-mailové schránky.V případě poplatníků přihlášených
<br> k placení daně prostřednictvím SIPO,proběhne úhrada daně v souladu s podmínkami České pošty <.>
<br> „Aby se na poštách a u pokladen netvořily nepříjemné fronty,složenky rozesíláme poplatníkům postupně
<br> tak,aby v jedné lokalitě neobdrželi všichni složenky současně.Poslední z nich poplatníci obdrží nejpozději
<br> do 22.května,“ informovala generální ředitelka Finanční správy XXXXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> Nepřesáhne-li částka daně X XXX Kč,je splatná XXXX do XX.května.Je-li daň vyšší než X 000 Kč,je splatná
<br> ve dvou splátkách (do 31.května a do 30.listopadu),avšak poplatník ji může v termínu do 31.května
<br> zaplatit i najednou <.>
<br> Bezplatnou „daňovou“ složenkou (Poštovní poukázka A doklad V/DS),která je doručována fyzickým
<br> osobám,lze uhradit daň z nemovitých věcí na každé poště bez poplatku.Informaci o celkové výši daně
<br> a případném přeplatku nebo nedoplatku se poplatník dozví z oddělitelné části složenky (alonže),stejně
<br...
Informace - SIPO[1].pdf [0,15 MB]
www.financnisprava.cz
<br> Plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
<br> Proč?
<br> › Nebudete mít starost,zda Vám pošta doručí složenku včas <.>
› Nezapomenete včas zaplatit daň z nemovitých věcí <.>
› Nemusíte chodit platit daň na územní pracoviště nebo na poštu <.>
› Údaje o výši daně z nemovitých věcí naleznete v rozpisu plateb SIPO <.>
<br> Kdo může službu využít?
<br> Každý poplatník daně z nemovitých věcí,který má zřízenu službu SIPO <.>
<br> Jak na to?
<br> 1) Vyplníte Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO <.>
Tiskopis je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na
<br> www.financnisprava.cz v sekci Daňové tiskopisy; před jeho podpisem se seznamte
s Podmínkami pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO zveřejněnými
na všech územních pracovištích finančních úřadů a na www.financnisprava.cz v sekci
Finanční správa > Generální finanční ředitelství > Úřední deska GFŘ > Informační povin-
nost správce daně a veřejné vyhlášky GFŘ <.>
<br> 2) Vyplněné a podepsané Oznámení společně s dokladem o přidělení Vašeho spojovacího
čísla SIPO (případně s rozpisem platby Vašeho SIPO) doručíte na územní pracoviště
finančního úřadu,kde jste poplatníkem daně z nemovitých věcí <.>
<br> 3) V případě bezhotovostní úhrady SIPO inkasem z bankovního účtu zohledněte částku
daně z nemovitých věcí v nastaveném limitu pro SIPO <.>
<br> Podáním vyplněného Oznámení nejpozději do 31.ledna zdaňovacího období se namísto
zasílání složenek přihlásíte k Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
v tomto zdaňovacím období <.>
Informace - e-mailové schránky[1].pdf [0,18 MB]
www.financnisprava.cz
<br> Nechte si posílat údaje pro placení daně
z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!
<br> Proč?
<br> › Nebudete mít starost,zda Vám pošta doručí složenku včas <.>
› Údaje pro placení daně z nemovitých věcí obdržíte vždy začátkem května <.>
› Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své
e-mailové schránce,ať jste kdekoli <.>
› Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí,správce daně Vám zašle
upozornění na e-mail <.>
› Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí
Vašeho domova <.>
<br> Kdo může službu využít?
<br> Každý poplatník daně z nemovitých věcí,který nemá zřízenu datovou schránku nebo nemá
zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO <.>
<br> Jak na to?
<br> 1) Vyplníte Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem <.>
Tiskopis je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na
www.financnisprava.cz pod záložkou Daňové tiskopisy <.>
<br> 2) Vyplněnou a podepsanou žádost doručíte finančnímu úřadu,u kterého jste poplatníkem
daně z nemovitých věcí <.>
<br> Podáním vyplněné žádosti nejpozději do 15.března zdaňovacího období se namísto
zasílání složenek přihlásíte k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail
v tomto zdaňovacím období <.>

Načteno

edesky.cz/d/3087748

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz