« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Obec Míškovice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

porovnání cen stočného_za2018.pdf [0,21 MB]
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2018,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Obec Míškovice (IČO 00287491)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Míškovice
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.013015 0.013000 0.000015
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.013015 0.013000 0.000015
2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.Mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.130384 0.130384 0.000000
4.1 - odpisy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.130384 0.130384 0.000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.Provozní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.015220 0.015000 0.000220
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz