« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - středa 10. 4. 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání[5].pdf [0,11 MB]
OBEC MÍŠKOVICE 3/2019
<br>
<br>
<br> POZVÁNKA
Ve smyslu ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> SVOLÁVÁM
3.zasedání zastupitelstva obce Míškovice v roce 2019
<br> __________________________________________________________________
<br> Typ zasedání: řádné
Číslo zasedání: 3/2019
Termín zasedání: středa 10.04.2019
Místo zasedání: zasedací místnost obecního úřadu 1.nadzemní podlaží
Zahájení zasedání: 18.30 hodin
<br>
Návrh programu zasedání:
<br> Zahájení
<br> - určení zapisovatele
<br> - volba ověřovatelů zápisu
<br>
Programu jednání
1.Kontrola úkolů z minulého zasedání
2.Žádost o finanční příspěvek na letní křesťanský tábor 2019
3.Žádost o finanční příspěvek pro centrum zdravotně postižených ZK
4.Problematika úhrady příspěvku na školská zařízení zřizovateli MŠ a ZŠ Mysločovice
5.Žádost o odkoupení části pozemku parc.č.909
6.Žádost ČSCH o zapsání věcného břemene – služebnosti cesty a stezky
7.Zadání studie rekonstrukce předsálí a hostince KD
8.Výběr firem ke zpracování projektové dokumentace pro ZTV RD Nad Uhliskem
9.Různé
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………….<.>
XXXXX XXXXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/3087740

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz