« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Mikroregion Židelná - Návrh rozpočtu 2019, návrh střednědobého výhledu 2020-2023 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná 2020 - 2023.pdf [0,08 MB]
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná 2020 - 2023
<br> Rozpočtová
<br> skladba
<br> PŘÍJMY
<br> pol.název 2020 2021 2022 2023
<br> Třída 1
<br> 0 0 0 0
<br> Třída 2
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery (příspěvky,LVS) 160 000 90 000 90 000 90 000
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200 200 200 200
<br> Třída 3
<br> 0 0 0 0
<br> Třída 4
<br> Vytvoření strategických dokumentů pro Mikroregion Žídelná 4 000 000 0 0 0
<br> 4 160 200 90 200 90 200 90 200
<br> VÝDAJE
<br> § pol.název 2020 2021 2022 2023
<br> Třída 5
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.(LVS,účetní,upgrade) 90 000 70 000 50 000 50 000
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 200 500 500 500
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná 2020 - 2023
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté dotace
<br> RokText
<br> Příjmy celkem
<br> Běžné / neinvestiční výdaje
<br> Strana 1
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná 2020 - 2023
<br> Třída 6
<br> 92 200 70 500 50 500 50 500
<br> § pol.název 2020 2021 2022 2023
<br> 4 068 000 19 700 39 700 39 700
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> § pol.název 2020 2021 2022 2023
<br> Třída 8
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 250 000 280 000 320 000 360 000
<br> 4 318 000 299 700 359 700 399 700
<br> Úvěry krátkodobé / dlouhodobé,splátky,vratky
<br> Financování celkem
<br> Ing.XXXX XXXXXXX,předseda DSO
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,účetní DSO
<br> Kapitálové / investiční výdaje
<br> Výdaje celkem
<br> SCHODEK / PŘEBYTEK
<br> Příjmy celkem - Výdaje celkem
<br> Strana 2
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná pro rok 2019.pdf [0,11 MB]
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná na rok 2019 členění dle OdPa
<br> OdPa Pol Název
Schválený
<br> rozpočet 2018
<br> Plnění rozpočtu k
<br> 31.12.2018
Příjmy 2019 Výdaje 2019
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 33 700 49 600 418 200 0
<br> navrhované členské příspěvky obcí DSO - 15 Kč/rok na obyvatele - 90.100,-
<br> servisní činnost LVS - 49.600,-
<br> služby serveru spojené s projektem protipovodňové ochrany - 20.100,-
<br> příspěvek na projekt Vytvoření strategických dokumentů pro Mikroregion Žídelná - 258.400,-
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.2900 2 900 1 400
<br> zůstatek pokladny
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200 200 200 0
<br> příjmy z úroků
<br> 36 800 52 700 419 800 0
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.73 000 117 600 0 385 200
<br> ostatní osobní výdaje,cestovné,poštovné
<br> nákup ostatních služeb (LVS,pojištění štěpkovač)
<br> náklady na projekt Vytvoření strategických dokumentů pro Mikroregion Žídelná - 287.200,-
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 200 2 200 0 2 200
<br> poplatky bance za vedení účtu
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 0 0 61 200
<br> nespecifikovaná rezerva rozpočtu - dle situace během roku rozhodne o čerpání na projekty
<br> členská schůze rozpočtovým opatřením
<br> 75 200 119 800 0 448 600
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 38 400 67 100 28 800 0
<br> snížení finančních prostředků na bankovním účtu
<br> 38 400 67 100 28 800 0
<br> 448 600 448 600
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,účetní DSO
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Rozpočtové výdaje běžné
<br> Rozpočet DSO Mikroregion Žídelná pro rok 2019 je navržený jako vyrovnaný <.>
<br> Rozpočtové výdaje celkem
<br> Rozpočtové příjmy celkem
<br> Rozpočet CELKEM
<br> Financování
<br> Financování celkem
<br> Stav bankovního účtu České spořitelny ke dni 31.12.2018 činí 130.333,17 Kč <.>
<br> Stav bankovního účtu ČNB ke dni 31.12.2018 činí 905,21 Kč <.>
<br> Strana 1

Načteno

edesky.cz/d/3087736

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz