« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva 2018.pdf [0,19 MB]
OBEC MÍŠKOVICE,768 52 MÍŠKOVICE 46.IČ 00287491
Tel: 573 387 037,Bankovní spojení.: KB Kroměříž 5721691/0100
<br> www.obecmiskovice.cz ou@obecmiskovice.cz
<br>
<br>
<br>
Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
Podle ustanovení § 18 odst.1 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve
<br> znění pozdějších předpisů,zveřejňuje Obec Míškovice výroční zprávu o činnosti v oblasti
<br> poskytování informací:
<br>
<br> a) počet podaných žádostí o informace 1
<br>
<br> b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br>
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br>
d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
<br> zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
<br> informace a přehled všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil v souvislosti
<br> se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona <,>
<br> a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0
<br>
<br> e) výčet poskytnutých výhradních licencí <,>
<br> včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
<br>
<br> f) počet stížností podaných podle § 16a <,>
<br> důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
<br>
g) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Míškovicích 30.1.2019
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/3087733

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz