« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Informace o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Obec Míškovice (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 5[1].pdf [0,23 MB]
Obec Míškovice KEO-W 1.11.255 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 3.1.2019
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2018
<br> Rozpočtové opatření č.5
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX XXX,XX XXX 000,000000 2212 000 Budovy,XXXX a stavby X) X XXX XXX,XX
<br> 2 162 000,00 221 000,00 2 383 000,00celkem:2212Paragraf Silnice *
000000000 6121 1 000 000,00 -400 000,000000 2321 000 Budovy,XXXX a stavby X) XXX XXX,XX
<br> X 000 000,00 -400 000,00 600 000,00celkem:2321Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
000000000 5171 10 000,00 1 000,000000 3341 000 Opravy a udržování 3) 11 000,00
<br> 10 000,00 1 000,00 11 000,00celkem:3341Paragraf Rozhlas a televize *
000000000 5041 10 000,00 23 000,000000 3399 000 Odměny za užití duševního vlastnictví 4) 33 000,00
<br> 000000000 5139 20 000,00 10 000,000000 3399 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5) 30 000,00
<br> 30 000,00 33 000,00 63 000,00celkem:3399Paragraf Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostře *
000000000 5222 124 000,00 14 000,000000 3429 000 Neinvestiční transfery spolkům 6) 138 000,00
<br> 124 000,00 14 000,00 138 000,00celkem:3429Paragraf Ostatní zájmová činnost a rekreace *
000000000 5169 2 000,00 1 000,000000 3636 000 Nákup ostatních služeb 7) 3 000,00
<br> 2 000,00 1 000,00 3 000,00celkem:3636Paragraf Územní rozvoj *
000000000 5171 0,00 4 000,000000 3639 000 Opravy a udržování 8) 4 000,00
<br> 0,00 4 000,00 4 000,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
000000000 5169 270 000,00 4 000,000000 3722 000 Nákup ostatních služeb 9) 274 000,00
<br> 270 000,00 4 000,00 274 000,00celkem:3722Paragraf Sběr a svoz komunálních odpadů *
000000000 5169 15 000,00 3 000,000000 3723 000 Nákup ostatních služeb 10) 18 000,00
<br> 15 000,00 3 000,00 18 000,00celkem:3723Paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
000000000 6121 400 000,00 -140 000,000000 3729 000 Budovy,XXXX a stavby XX) XXX XXX,XX
<br> XXX 000,00 ...
INFORMACE 8.pdf [0,25 MB]
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Míškovice,Míškovice 46,768 52,IČO 00287491 Název dokumentu Datum schválení - usnesení Závěrečný účet obce za rok 2017 04.06.2018 – č.j.4/2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 11.12.2017 – č.j.9/2017 Rozpočet obce na rok 2018 11.12.2017 – č.j.9/2017 Rozpočtové opatření č.1/2018 07.02.2018 – č.j.1/2018 Rozpočtové opatření č.2/2018 04.04.2018 – č.j.3/2018 Rozpočtové opatření č.3/2018 04.06.2018 – č.j.4/2018 Rozpočtové opatření č.4/2018 12.11.2018 – č.j.7/2018 Rozpočtové opatření č.5/2018 10.12.2018 – č.j.8/2018 Všechny dokumenty rozpočtového hospodaření obce Míškovice jsou dostupné na http://www.obecmiskovice.cz/index.php?nid=930&lid=cs&oid=66601 Cesta: www.obecmiskovice.cz → Obecní úřad → Rozpočty Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.Zveřejněno 9.1.2019
INFORMACE 12019.pdf [0,25 MB]
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Míškovice,Míškovice 46,768 52,IČO 00287491 Název dokumentu Datum schválení - usnesení Závěrečný účet obce za rok 2017 04.06.2018 – č.j.4/2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 11.12.2017 – č.j.9/2017 Rozpočet obce na rok 2019 10.12.2018 – č.j.8/2018 Všechny dokumenty rozpočtového hospodaření obce Míškovice jsou dostupné na http://www.obecmiskovice.cz/index.php?nid=930&lid=cs&oid=66601 Cesta: www.obecmiskovice.cz → Obecní úřad → Rozpočty Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.Zveřejněno 9.1.2019

Načteno

edesky.cz/d/3087729

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz