« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Informace o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Obec Míškovice (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 4[1].pdf [0,23 MB]
Obec Míškovice KEO-W 1.11.250 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 28.11.2018
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2018
<br> Rozpočtové opatření č.4
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,000000 0000 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo1) 30 000,00
<br> 0,00 30 000,00 30 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 0,00 30 000,00 30 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 30 000,00 30 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX XXX,XX XXX 000,000000 2212 000 Budovy,XXXX a stavby X) X XXX XXX,XX
<br> 1 800 000,00 362 000,00 2 162 000,00celkem:2212Paragraf Silnice *
000000000 5021 5 000,00 5 000,000000 3399 000 Ostatní osobní výdaje 3) 10 000,00
<br> 000000000 5175 30 000,00 10 000,000000 3399 000 Pohoštění 4) 40 000,00
<br> 35 000,00 15 000,00 50 000,00celkem:3399Paragraf Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostře *
000000000 6121 350 000,00 385 000,000000 3631 000 Budovy,XXXX a stavby X) XXX XXX,XX
<br> XXX 000,00 385 000,00 735 000,00celkem:3631Paragraf Veřejné osvětlení *
000000000 5021 50 000,00 60 000,000000 3745 000 Ostatní osobní výdaje 6) 110 000,00
<br> 50 000,00 60 000,00 110 000,00celkem:3745Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
000000000 5023 700 000,00 90 000,000000 6112 000 Odměny členů zastupitelstev ob 7) 790 000,00
<br> 700 000,00 90 000,00 790 000,00celkem:6112Paragraf Zastupitelstva obcí *
000000000 5175 0,00 1 000,000000 6115 000 Pohoštění 8) 1 000,00
<br> 000098187 5021 0,00 25 000,000000 6115 000 Ostatní osobní výdaje 9) 25 000,00
<br> 000098187 5139 0,00 1 000,000000 6115 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10) 1 000,00
<br> 000098187 5168 0,00 2 000,000000 6115 000 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.techno11) 2 000,00
<br> 000098187 5173 0,00 1 000,000000 6115 000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12) 1 000,00
<br> 000098187 5175 0,00 1 000,000000 6115 000 Pohoštění 13) 1 000,00
...
INFORMACE 42018[1].pdf [0,25 MB]
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Míškovice,Míškovice 46,768 52,IČO 00287491 Název dokumentu Datum schválení - usnesení Závěrečný účet obce za rok 2017 04.06.2018 – č.j.4/2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 11.12.2017 – č.j.9/2017 Rozpočet obce na rok 2018 11.12.2017 – č.j.9/2017 Rozpočtové opatření č.1/2018 07.02.2018 – č.j.1/2018 Rozpočtové opatření č.2/2018 04.04.2018 – č.j.3/2018 Rozpočtové opatření č.3/2018 04.06.2018 – č.j.4/2018 Rozpočtové opatření č.4/2018 12.11.2018 – č.j.7/2018 Všechny dokumenty rozpočtového hospodaření obce Míškovice jsou dostupné na http://www.obecmiskovice.cz/index.php?nid=930&lid=cs&oid=66601 Cesta: www.obecmiskovice.cz → Obecní úřad → Rozpočty Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.Zveřejněno 28.11.2018

Načteno

edesky.cz/d/3087722

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz