« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - DSO Mikroregion Holešovsko - Návrh rozpočtu 2019, Návrh střednědobého výhledu (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO návrh SVR.pdf [0,22 MB]
MIKRUREEIEIN
<br> “HULEŠDVSKD
<br> DSO Mikroregion Holešovsko
<br> NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU na roky 2019 až 2021
<br> rok 2019 rok 2020 rok 2021 třída 1 daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 třída 2 nedaňové příjmy 1.531.650,00 207.000,00 207.000,00 třída 3 kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 třída 4 přijaté dotace 333.000,00 555.000,00 555.000,00 P Ř 1 J M Y c E L K E M 1.864.658,00 762.000,00 762.000,00 V ! D A J E rok 2019 rok 2020 rok 2021 třída 5 běžné výdaje 1.864.658,00 762.000,00 762.000,00 třída 6 kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 V Ý D A J E G E L K E M 1.064.558,00 762.000,00 762.000,00 FINANCOVÁNÍ — Tř.8 rok 2019 rok 2020 rok 2021 Dr— D,f g,- FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,— o,— 0,-
<br> Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem DSO,který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků.Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,O dlouhodobých závazcích a pohledávkách <.>
<br> Jedna se o předběžnou analýzu vývoje,pokud dojde ke kapitálovým přijmum nebo výdajům,budou operativně zahrnuty do rozpočtu <.>
<br> NÁZEV OBCE DSO:
<br> VYVÉŠENO:
<br> SVÉŠENO:
DSO návrh rozpočtu 2019[1].pdf [0,30 MB]
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Holešovsko
<br> NÁVRH ROZPOČTU
<br> svazku obcí mikroregionu Holešovsko na rok 2019
<br> MIKRUREEIDN
<br> DLEŠUVSKD
<br> maf
<br> položka '
<br> schválený rozpočet na rok 2018
<br> očekávané plnění na rok 2018
<br> návrh rozpočtu na rok 2019
<br> 4121
<br> Ostatní neinvestiční přijaté transféry ze SR
<br> 759 800,00
<br> 759 723,00
<br> 0,00
<br> 4121
<br> Neinvestiční přijaté transféry od obcí
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 333 000,00
<br> 3639
<br> *
<br> Komunální služby a územní rozvoj
<br> 3 000,00
<br> 1 985,00
<br> 3 000,00
<br> 3900
<br> Ostatní činnosti souvis.se služ.pro obyv <.>
<br> 1 029 600,00
<br> 1 029 600,00
<br> 1 528 658,00
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 1 792 400,00
<br> 1 864 658,00
<br> Změna stavu krát.prostředků na BÚ
<br> 402 120,00
<br> 0,00
<br> Výdaje
<br> 3299
<br> Ostatní záležitosti vzdělávání
<br> 759 800,00
<br> 759 800,00
<br> 0,00
<br> 3399
<br> Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.pr <.>
<br> 162 000,00
<br> 185 000,00
<br> 200 000,00
<br> 3429
<br> Ostatní zájmnová činnost a rekreace
<br> 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 3722
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 3900
<br> Ostatní činnosti souvis.se služ.pro obyv <.>
<br> 1 029 600,00
<br> 1 345 000,00
<br> 1 085 996,00 <.>
<br> 6310
<br> Obecné příjmy a výdaje z fin.operaci
<br> 4 000,00
<br> 4 000,00
<br> 4 000,00
<br> 6320
<br> Pojištění funkčně nespecifikované
<br> 1 120,00
<br> 1 120,00
<br> 1 120,00
<br> 6409
<br> Ostatní činnosti jinde nezařazené
<br> 228 000,00
<br> 311 000,00
<br> 563 542,00
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2 194 520,00
<br> 1 864 658,00
<br> Komentář k návrhu rozpočtu Návrh rozpočtu DSO „Mikroregion Holešovsko" je zpracován jako VYROVNANÝ
<br> /
<br> Název obce: A0- Ján/415 Vyvěšeno: „U //.in/„V Svěšeno:

Načteno

edesky.cz/d/3087721

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz