« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Návrh rozpočtu obce Míškovice na rok 2019 (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2019.pdf [0,30 MB]
par.pol.PŘÍJMY ROK 2019 ZDŮVODNĚNÍ
<br> Daňové příjmy
<br> 1111 Daň z příjmu FO ze záv.činnosti 2 000 000,00
<br> 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výděl.činnosti 50 000,00
<br> 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 170 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 700 000,00
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00
<br> 1211 DPH 4 100 000,00
<br> 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 320 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 14 000,00
<br> 1343 Poplatek za úžívání veřejného prostranství 5 000,00
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 0,00
<br> 1361 Správní poplatky 10 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 30 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitosti 1 000 000,00
<br> * Celkem 9 399 000,00
<br> Přijaté transfery
<br> 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0,00 Volby
<br> 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 120 000,00
<br> 4113 Dotace ze státu 0,00
<br> 4116 Ostatní nein.přijaté transféry ze stát.rozp 22 627,00 Dotace sběr.dvůr
<br> 4122 Neinvestiční přijaté tranfery od krajů 0,00
<br> 4216 Ostatní invest.přijaté transféry ze stát.rozpočtu 2 374 369,75 Dotace sběr.dvůr
<br> * Celkem 2 516 996,75
<br> Nedaňové příjmy
<br> 1031 Pěstební činnost
<br> 1031 2111 Příjmy z lesního hospodářství 20 000,00
<br> * Celkem 20 000,00
<br> 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
<br> 2119 2343 Příjmy z úhrad vydobývacího prostoru (průzk.ropy) 0,00
<br> * Celkem 0,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
<br> 2321 2111 Příjmy s poskytování služeb 135 000,00 Stočné
<br> Celkem 135 000,00
<br> 3314 Příjmy z poskytování služeb
<br> 3314 2111 Knižní fond 0,00
<br> * Celkem 0,00
<br> 3341 Rozhlas a televize
<br> 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a materiálu(rozhlas) 1 000,00
<br> * Celkem 1 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře
<br> 3392 2111 příjmy ostatní 0,00
<br> 3392 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí (KD) 74 000,00 Pronájem KD
<br> * Celkem 74 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 3412 2132 P...
Poučení občanům[1].pdf [0,16 MB]
Poučení občanům
<br> Občané mohou k návrhu rozpočtu uplatnit připomínky písemně ve
<br> lhůtě od 22.11.2018 do 10.12.2018 nebo ústně při projednávání návrhu
<br> na veřejném zasedání konaném v zasedací místnosti Obecního úřadu
<br> Míškovice dne 10.12.2018 <.>
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele.pdf [0,22 MB]
zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Obec Míškovice KEO-W 1.11.250 / Uc19ro
<br> 22.11.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> IČO: 00287491
<br> PŘÍJMY
<br> Par OrgPol rozpočtu 20182018 2019
<br> Očekávané plněníUpravený rozpočet Návrh rozpočtu
<br> Název
<br> Schvalený rozpočet
<br> 2018
<br> 1 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00XXXX11110000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 500 000,00
<br> 70 000,00 70 000,00 50 000,00XXXX11120000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 70 000,00
<br> 150 000,00 150 000,00 170 000,00XXXX11130000 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 150 000,00
<br> 1 600 000,00 1 600 000,00 1 700 000,00XXXX11210000 Daň z příjmů právnických osob 1 600 000,00
<br> 144 000,00 144 000,00 0,00000011220000 Daň z příjmů právnických osob 0,00
<br> 3 400 000,00 3 400 000,00 4 100 000,00XXXX12110000 Daň z přidané hodnoty 3 400 000,00
<br> 320 000,00 320 000,00 320 000,00XXXX13400000 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběr 320 000,00
<br> 15 000,00 15 000,00 14 000,00XXXX13410000 Poplatek ze psů 15 000,00
<br> 5 000,00 5 000,00 5 000,00XXXX13430000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00
<br> 10 000,00 10 000,00 10 000,00XXXX13610000 Správní poplatky 10 000,00
<br> 25 000,00 25 000,00 30 000,00XXXX13810000 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech 25 000,00
<br> 960 000,00 960 000,00 1 000 000,00XXXX15110000 Daň z nemovitých věcí 960 000,00
<br> 56 000,00 56 000,00 0,00XXXX41110000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz 30 000,00
<br> 123 900,00 123 900,00 120 000,00XXXX41120000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota 123 900,00
<br> 0,00 0,00 22 627,00XXXX41160000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0,00
<br> 103 126,40 103 126,40 0,00000041160000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0,00
<br> 0,00 0,00 2 374 369,75XXXX42160000 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0,00
<br> 140 000,00 140 000,00 0,00XXXXXXXX1031 Pěstební činnost ...

Načteno

edesky.cz/d/3087720

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz