« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - PO MŠ Míškovice - návrh rozpočtu 2019, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2021 (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKopirka OU19040910230.pdf [0,21 MB]
Mateřská škola Miškovice,okres Kroměříž
<br> 76852 Miškovice 18
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021
<br> Rok 2020
<br> Rok 2021
<br> Výnosy celkem
<br> 2.257.000,— Kč
<br> 2.257.000,- Kč
<br> Příspěvek & dotace od zřizovatele
<br> 285.000; Kč
<br> 285.000; Kč
<br> PHSpěvek a dotace ze státního rozpočtu
<br> 1.917.000,— Kč
<br> 1.917.000,— Kč
<br> Příspěvek & dotace od ostatních 0,- Kč 0,- Kč subjektů Ostatní výnosy - školné 55.000,- Kč 55.000; Kč
<br> Náklady celkem 2.257.000,- Kč 2.257.000,- Kč Náklady na platy zaměstnanců 1.917.000,- Kč 1.917.000,- Kč Pořízení DDHM 60.400,- Kč 60400,- Kč Ostatní náklady 279.600,— Kč 279.600; Kč
<br> V Míškovicích 16.11.2018
<br> Mateřská škola Miškovice okres Kroměříž 768 52 Miškovice 18 / IČO; 75021587,tet.:573387058
<br> „
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (l kácí/fil.<.> „.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXX XXXXXXX ředitelka školy
SKopirka OU19040910220.pdf [0,29 MB]
Mateřská škola Míškovíce.okres Kroměříž 76852 Miškovice 18
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace
<br> na rok 2019
<br> Rok 2019 Výnosy celkem 2.052.000,- Kč Příspěvek a dotace od 258.600,- Kč zřizovatele Příspěvek a dotace ze státního 1.743.000,— Kč rozpočtu Příspěvek a dotace od ostatních 0,- subjektů Zúčtování rez.fondu do výnosů O,- Kč Školné 50.400,- Kč Náklady celkem 2.052.000,- Kč Náklady na platy zaměstnanců 1.743.000,- Kč Knihy,učební pomůcky,hračky 10.000,- Kč z provozu DDHM z úplaty 50.400,- Kč DDHM ostatní 20.000,- Kč Režijní maten'ál,čistící 25.000,- Kč prostředky Voda 5.000,— Kč Plyn 32.000,— Kč Elektřina 22.000,- Kč Cestovné 15.000,- Kč Poštovné 500,— Kč Telefon + Internet 13.000,- Kč Zpracování mezd a účetnictví 54.000,— Kč Režijní služby,revize 16.000,— Kč Praní prádla 24.000,- Kč Opravy a údržba 5.000,- Kč Bankovní poplatky 2.000; Kč Ostatní školení 3.000,— Kč Hrubé mzdy — provozní 10.000,— Kč zaměstnanci Pojištění ZP — zaměstnavatel 0,- Kč Pojištění dětí 2.100,- Kč
<br> Stav rezervního fondu k 31.10.2018 je 43.640,19 Kč.Mateřská škola MiškOVice
<br> okres Kroměříž 768 52 Miškovice 18 IČO: 75021587,tet.:5733/81956—
<br> v Míškovicích 16.11.2018 f /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Élie to
<br>.L.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> XXX XXXXXXX ředitelka školy
Návrh rozpočtu PO 2019.pdf [0,15 MB]
Mateřská škola Míškovice,okres Kroměříž
<br> 76852 Míškovice 18
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace
<br> na rok 2019
<br> Rok 2018
Schválený rozpočet
<br> Rok 2018
Očekávané plnění
<br> Rok 2019
Návrh
<br> Výnosy celkem 224.520,- Kč 1.807.353,- 2.072.000,- Kč
<br> Příspěvek a dotace od
<br> zřizovatele
<br>
180.000,-
<br>
<br> 180.000,-
<br>
<br> 278.600,-
<br> Příspěvek a dotace ze
<br> státního rozpočtu
<br>
0,-
<br>
<br> 1.582.833,-
<br>
<br> 1.743.000,-
<br> Příspěvek a dotace od
<br> ostatních subjektů
<br>
0,-
<br>
<br> 0,-
<br>
<br> 0,-
<br> Zúčtování rez.fondu do
<br> výnosů
<br>
0,-
<br>
<br> 0,-
<br>
<br> 0,-
<br> Školné 44.520,- 44.520,- 50.400,-
<br> Náklady celkem 170.500,- Kč 1.786.500,-Kč 2.072.000,- Kč
<br> Náklady na platy
<br> zaměstnanců
<br>
1.616.000,-
<br>
<br> 1.743.000,-
<br> Knihy,učební pomůcky <,>
<br> hračky z provozu
<br>
10.000,-
<br>
<br> 10.000,-
<br>
<br> 10.000,-
<br> DDHM z úplaty 0,- 0,- 50.400,-
<br> DDHM ostatní 10.000,- 10.000,- 40.000,-
<br> Režijní materiál,čistící
<br> prostředky
<br>
25.000,-
<br>
<br> 25.000,-
<br> 25.000,-
<br> Voda 5.000,- 5000,- 5.000,-
<br> Plyn 0,- 0,- 32.000,-
<br> Elektřina 0,- 0,- 22.000,-
<br> Cestovné 15.000,- 15.000,- 15.000,-
<br> Poštovné 500,- 500,- 500,-
<br> Telefon + Internet 5.400,- 5.400,- 13.000,-
<br> Zpracování mezd a
<br> účetnictví
<br>
39.600,-
<br>
<br> 39.600,-
<br>
<br> 54.000,-
<br> Režijní služby,revize 34.000,- 34.000,- 16.000,-
<br> Praní prádla 0,- 0,- 24.000,-
<br> Opravy a údržba 5.000,- 5.000,- 5.000,-
<br> Bankovní poplatky 2.000,- 2.000,- 2.000,-
<br> Ostatní školení 3.000,- 3.000,- 3.000,-
<br> Hrubé mzdy – provozní
<br> zaměstnanci
<br>
10.000,-
<br>
<br> 10.000,-
<br>
<br> 10.000,-
<br> Pojištění ZP –
<br> zaměstnavatel
<br>
0,-
<br>
<br> 0,-
<br>
<br> 0,-
<br> Pojištění dětí 6.000,- 6.000,- 2.100,-
<br> Stav rezervního fondu k 31.10.2018 je 43.640,19 Kč <.>
<br> V Míškovicích 16.11.2018

Načteno

edesky.cz/d/3087717

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz