« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Veřejná vyhláška - aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška[10].pdf [0,13 MB]
Zlínský kraj
<br> Ve Zlíně dne 05.11.2018 KUZL 77351/2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> doručení aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č.2
<br> Zlínský kraj vsouladu sust.542c zákona č.183/2005 Sb <.>,oúzemním plánování a stavebním řádu [stavební zákon],ve znění pozdějších předpisů,za použití ust.š 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,doručuje aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplné znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č.2 <.>
<br> Zastupitelstvo Zlínského kraje jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 57 odst.2 písm.a) zákona č.183/2005 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu [stavební zákon],ve znění pozdějších předpisů,za použití ust.5 42 odst.4 a ust.5 35 odst.4 stavebního zákona,v souladu s ust.5 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a ust.55 a 10 a příloh č.4 a 5 vyhlášky č.500/2005 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů,na svém zasedání dne 05.11.2018 vydalo aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje [dále jen aktualizace č.2 ZUR ZK],kterou se mění Zásady územního rozvoje Zlínského kraje vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č.0751/223/08 ze dne 10.03.2008 s nabytím účinnosti dne 23.10.2008,ve znění aktualizace č.1 vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č.0743/221/12 ze dne 12.03.2012 s nabytím účinnosti dne 05.10.2012 <.>
<br> Aktualizace č.2 ZÚR ZK je pořízena na základě Zprávy o uplatňování ZÚR ZK v uplynulém období 2012- 2015 schválené Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č.0733/222/15 ze dne 23.05.2015 a je vsouladu s ust.542 odst.3 stavebního zákona zpracována,projednána a vydána vrozsahu měněných částí.Předmětem aktualizace c.2 ZÚR ZK jsou:
<br> formální změny,jako jsou změny názvů,term...

Načteno

edesky.cz/d/3087714

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz