« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - VAK Kroměříž - cena za pitnou vodu a odvádění odpadních vod pro rok 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VAK Kroměříž - ceny 2019.pdf [0,52 MB]
Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s <.>,Kojetínská 3666/64,767 01 Kromě říz
<br> IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871 KB Kroměříž,Číslo účtu 2002691/0100 Společnost je zapsána v obchodním rejstřlku,vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147
<br> |; ©
<br> k rukám starosty města,obce
<br> Vyřízuje/ linka Kroměříž lng.XXXXXX XXXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019
<br> Vážení odběratelé <,>
<br> na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů — rekonstrukce ČOV Hulín,ČOV Chropyně Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody vaglomeraci Kroměříž a Výstavba kanalizace a výtlaku OV zBezměrova na ČOV Postoupky,na které byly společnosti poskytnuty dotace ze SFŽP ČR a Evropských fondů,rozhodlo představenstvo společnosti dne 22.10.2018,že súčinností od 1.1.2019 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž,a.s.v platnost tyto ceny za
<br> dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:
<br> XXXX v Kč/mX bez DPH XXXX v Kč/mXvč.DPH XX%
<br> Voda pitná XX,36 38,36 Voda odpadní 36,15 41,57 Cena celkem 69,51 79,93
<br> Oproti roku 2018 dochází knárůstu ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 3,07 Kč,tj.o 3,99 % včetně DPH.Celková cena za jeden litr spotřebované pitné vody vypuštěné do veřejné kanalizace je 0,080 Kč vč.DPH <.>
<br> Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází v důsledku nárůstu nákladů na energie,mzdy a likvidaci odpadů z čistíren odpadních vod <.>
<br> Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů a z Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech.V letech 2010 - 2014 nám byly poskytnuty dotace na výše uvedené rekonstrukce ve výši 212,7 milionu korun.Dalších 101 milionů korun bylo financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s.Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním c...

Načteno

edesky.cz/d/3087710


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz