« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Informace o konání ustavujícího zasedání (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka na ustavující zasedání[2].docx [0,01 MB]
P O Z V Á N K A
NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MÍŠKOVICE
<br>
Obecní úřad Míškovice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Míškovice,svolaného dosavadním starostou obce Petrem Zelinou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Zasedání se koná v sále kulturního domu Míškovice
Doba konání: pondělí 29.října 2018 od 18.30 hod
<br> V úvodu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Míškovice,proběhne složení slibu členů zastupitelstva a předání osvědčení o jejich zvolení členem zastupitelstva <.>
<br> Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Míškovice
<br> 1) Zahájení zasedání,určení zapisovatele,ověřovatelů <.>
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
b) určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) volba starosty
d) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru a počet jejich členů
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6) Diskuse
7) Usnesení
8) Závěr
____________________
XXXX XXXXXX
starosta obce
<br>
<br> Vyvěšeno na úřadní desce: 22.10.2018
Zelina Petr:_____________
<br> Sejmuto z úřední desky: 29.10.2018
Zelina Petr:_____________

Načteno

edesky.cz/d/3087706

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz