« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Veřejná vyhláška – Návrh změny Územního plánu města Brna B1/16-CM – Jaselská kasárna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> č.j.: MMB/0238336/2019
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 52 odst.1,2,3,4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a § 25 odst.2 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br>
<br> veřejné projednání
<br> Návrhu změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM
<br> Areál Jaselských kasáren,upraveného dle § 51 odst.1 stavebního zákona
<br>
Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br>
<br> v úterý 16.července 2019 v 16:00 hod
<br> v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží <.>
<br>
V případě změny Územního plánu města Brna B1/16-CM se jedná o změnu celoměstskou,která řeší bývalý areál
<br> Jaselských kasáren – brownfield v centrální části města.Změna by měla umožnit realizaci investičního záměru
<br> na výstavbu obytného souboru s obchodním parterem a vybudování propojovací komunikace Dělostřelecká mezi
<br> ul.Štefánikovou a ul.Staňkovou <.>
<br>
<br> Upravený návrh změny Územního plánu města Brna B1/16-CM vystavený v budově Magistrátu města Brna,v
<br> zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od pátku 14.06.2019 do úterý
<br> 23.07.2019,a dále na internetové adrese:
<br> https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-
<br> planovani-a-rozvoje/dokument...
Veřejná vyhláška – Návrh změny ÚpmB B1-16-CM – Jaselská kasárna
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> č.j.: MMB/0238336/2019
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 52 odst.1,2,3,4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a § 25 odst.2 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br>
<br> veřejné projednání
<br> Návrhu změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM
<br> Areál Jaselských kasáren,upraveného dle § 51 odst.1 stavebního zákona
<br>
Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br>
<br> v úterý 16.července 2019 v 16:00 hod
<br> v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží <.>
<br>
V případě změny Územního plánu města Brna B1/16-CM se jedná o změnu celoměstskou,která řeší bývalý areál
<br> Jaselských kasáren – brownfield v centrální části města.Změna by měla umožnit realizaci investičního záměru
<br> na výstavbu obytného souboru s obchodním parterem a vybudování propojovací komunikace Dělostřelecká mezi
<br> ul.Štefánikovou a ul.Staňkovou <.>
<br>
<br> Upravený návrh změny Územního plánu města Brna B1/16-CM vystavený v budově Magistrátu města Brna,v
<br> zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od pátku 14.06.2019 do úterý
<br> 23.07.2019,a dále na internetové adrese:
<br> https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-
<br> planovani-a-rozvoje/dokument...

Načteno

edesky.cz/d/3084192

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz