« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODCHLUMÍ ZA ROK 2018 - NÁVRH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODCHLUMÍ ZA ROK 2018 - NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODCHLUMÍ
ZA ROK 2018 - NÁVRH
<br>
(§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br> 1.ÚDAJE O MIKROREGIONU PODCHLUMÍ
Adresa: Mikroregion Podchlumí,Holovousy 39,508 01 Hořice
IČ: 701 54 554
Kontakt: tel.: 724 164 673,e-mail: info@podchlumi.cz,www.podchlumi.cz
Bankovní spojení
116 317 63 39/0800,Česká spořitelna a.s <.>
94-124 105 41/0710 ČNB
<br>
V r.2018 měl dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí 26 členských obcí (Bašnice,Bílsko u
Hořic,Boháňka,Bříšťany,Butoves,Dobrá Voda u Hořic,Holovousy,Chomutice,Jeřice,Konecchlumí <,>
Kovač,Lískovice,Milovice u Hořic,Nevratice,Ostroměř,Petrovičky,Podhorní Újezd a Vojice,Rašín <,>
Sobčice,Sukorady,Třebnouševes,Třtěnice,Volanice,Vrbice,Vysoké Veselí a Žeretice).Předsedou je
starostka obce Holovousy paní Zlatuše Brádlová <.>
<br>
2.HOSPODAŘENÍ
ROZVAHA K 31.12.2018
<br> AKTIVA Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018
<br> AKTIVA CELKEM 2.593.534,36 4.617.456,97
STÁLÁ AKTIVA 1.917.749,95 2.958.180,95
<br> z toho
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek 1.061.519,95 1.061.519,95
<br> Dlouhodobý hmotný majetek 856.230,00 1.896.661,00
<br> OBĚŽNÁ AKTIVA 675.784,41 1.659.276,02
<br> z toho
<br> Zásoby 98.960,00 98.960,00
<br> Krátkodobé pohledávky 41.000,00 1.095.840,01
<br> Krátkodobý finanční majetek 535.824,41 464.476,01
<br> PASIVA
<br> PASIVA CELKEM 1.435.008,36 2.327.179,97
VLASTNÍ KAPITÁL 1.394.008,36 1.241.563,96
<br> z toho
<br> Jmění účetní jednotky 1.029.696,83 957.344,83
<br> Výsledek hospodaření 364.311,53 284.219,13
<br> CIZÍ ZDROJE 41.000,00 1.085.616,01
<br> Z toho
<br> Krátkodobé závazky 41.000,00 1.085.616,01
<br>
Za rok 2018 byla provedena inventarizace majetku,závazků a pohledávek,při které nebyly zjištěny žádné
rozdíly mezi skutečností a účetnictvím <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3.ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2018
<br>
Rozpočtové položky
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtové
změny
<br> Skutečnost
k 31.12.2018
<br> Tříd...

Načteno

edesky.cz/d/3082860


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz