« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Program jednání zastupitelstva Karlovarského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMANKA KRAJE
<br> Sídlo: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06,Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
tel.: +420 354 222 111,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz
<br> P r o g r a m
17.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje,které se uskuteční
<br> dne 24.června 2019 od 9:00 hodin
v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje <,>
<br> Karlovy Vary,Závodní 353/88
<br> Návrh programu:
<br> A.Volba návrhové komise
B.Volba ověřovatelů zápisu
C.Schválení programu jednání
<br> 1.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 24.06.2019
2.Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
3.Zpráva Kontrolního výboru
4.Zpráva Finančního výboru
5.Zpráva Výboru pro zdravotnictví
6.Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
7.Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
8.Zpráva Výboru pro výchovu,vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
9.Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
<br> 10.Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2018
11.Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019
12.Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje
<br> k 31.03.2019
13.Přehled finančních postihů (odvodů,korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU
<br> od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem,příspěvkovými organizacemi
Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s <.>
<br> 14.Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů
spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem,příspěvkovými
organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s <.>,předložených
Radě Karlovarského kraje v období od 25.3.2019 do 20.5.2019
<br> 15.Bezúplatné nabytí souboru nemovitých věcí - Areálu rekreačního zařízení ve Svatošských
skalách z vlastnictví České republiky,s právem hospodařit s majetkem státu pro Českou
...

Načteno

edesky.cz/d/3082858

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz