« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
V“ W)! DĚMH ' mana "Mm
<br> VXNIĚV
<br> (]
<br> ;:
<br> guageuz !UAEJdOp guagmeu ngu | ;uageuz gunmdop go; angels
<br> gxoulws esun - ÁAB|L|0|0H
<br> Holohlavy - místní úprava
<br> © <.>
<br> '35 <.>
<br> ově navržené dopravní značení
<br> AE INKA
<br> not-nvm ZNAČENÍ - HRADEC KRÁLOVÉ „.o <.>
<br>.wmmmms.UN.<.>.\L„.<.> \
<br>.<.>.<.>.<.>.i.?gďvKi-ŘFÚ <.>
<br> 3.2.09
<br> 00:52.„„z—„omz—.xgmn xšroá 2.9
Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
1/4
<br>
<br>
<br>
ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 25.4.2019
SPIS.ZN.:
<br>
<br> SZ MMHK/078154/2019 OD1/Rou
<br> MMHK/099486/2019
<br>
<br> OBEC HOLOHLAVY
<br> Školní 35
<br> 503 03 Holohlavy
<br> v zastoupení
<br> XXXX - dopravní značení Hradec Králové
<br> s.r.o <.>,Obránců míru 258
<br> 503 02 Předměřice nad Labem
<br>
<br> OPRÁVNĚNÁ
<br> ÚŘEDNÍ OSOBA:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> Miroslav.Roubinek@mmhk.cz
<br>
<br>
DATUM: 29.5.2019
<br>
<br>
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek
<br>
<br> Magistrát města Hradec Králové,odbor dopravně správních agend,jako věcně a místně příslušný
správní orgán dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen zákona),na základě ustanovení § 77 odst.1) písmeno c) <,>
zákona,na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen
správní řád <,>
<br>
<br> oznamuje zahájení řízení o
<br>
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> v k.ú.Holohlavy
<br>
<br>
Magistrát města Hradec Králové,odbor dopravně správních agend,po předchozím písemném
vyjádření dotčeného orgánu státní správy České republiky - Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové,vydaného pod č.j.KRPH - 44039 - 2/ČJ - 2019 - 050206
ze dne 22.5.2019 <,>
<br>
<br>
<br> 2/4
<br>
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmene c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,dopravní
značení pro místní úpravu provozu na následující místní komunikaci ul.Smiřická v úseku před
železničním viaduktem v k.ú.Holohlavy:
<br> - dle plánku č.1 <.>
místní komunikace ul.Smiřická v úseku před železničním viaduktem v k.ú.Holohlavy - viz situační
plánky <.>
<br>
Pro umístěn...

Načteno

edesky.cz/d/3082373

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz