« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Usnesení z šestého zasedání ZO Hněvošice ze dne 22.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Usnesení z šestého zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice.konaného dne 22.5.2019 č.06/05/2019
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> a) schvaluje 1.program jednání šestého zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice
<br> 2.dotaci na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu
<br> 3.smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.VPI/MS/2019/00089
<br> 4.záměr koupě nemovitosti do vlastnictví obce Hněvošice,pozemek parc.č.695/3 v k.ú.Hněvošice
<br> 5.finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro Nadační fond Pavla Novotného
<br> 6.darovací smlouvu s Nadačním fondem Pavla Novotného
<br> 4.darovací smlouvu č.1/IU/2019 s Poštovní Logistika,z.s <.>
<br> h) neschvaluje 1.návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 5 OSA z.s <.>
<br> c) pověřuje 1.starostu obce podpisem smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
<br> č.VPI/MS/2019/00089 2.starostu obce podpisem darovací smlouvy s Nadačním fondem Pavla Novotného
<br> 3.starostu obce podpisem darovací smlouvy č.1/IU/2019
<br> d) souhlasí l.s výměnou stávajícího jednosměrného analogového obecního rozhlasu za nový digitální
<br> s realizací v roce 2020,případně 2021 a to pouze při získání dotace na tuto akci 2.s podáním žádosti o dotaci z programu OPZP na projekt „Protipovodňový varovný a monitorovací systém obce Hněvošice“
<br> O “ t l': '.<.> verova e e - Ev.čislo: ýfý/ÁW/Ý Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.<.> :.'X*.“,<.> '.—.<.> Ž'5.Í.$.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Vyvěšeno: J/ jÍ Zď/f
<br> Sejmuto: /í &.20/7'
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> “Vyvěšeno i způsobe umožňující dálkov '
<br> //'
<br> V Hněvošicích 27.5.2019
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.GBEC HNEVOSGGĚ.<.>.„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> v.<.>.<.> „„.<.> „„„.XXXXX XXXXXXX.„ÚPEWSKŠ XXX: XXXXXX XXXX starosta obce % f' XX HF'ŠVÚŠWE místostarosta obce
<br> šči: 903mm co

Načteno

edesky.cz/d/3081169

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz