« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Veřevná vyhláška - územní rozhodnutí "Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřevná vyhláška - územní rozhodnutí "Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť"
Městský úřad Holice IlllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Odbor životního prostředí a stavební úřad
<br> Holubova 1,534 14 Holice Tel.: 466 741211,fax: 466 741206 Spis.zn.: MUHO 16657/2017/ZPSÚ/Sh Holice 12.6.2019 Č.j.: MUHO/11382/2019 Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX oprávněná úřední osoba Tel.: XXX XXX XXX E—mail: Shejbal©mestoholicecz
<br> ROZHODNUTÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (veřejná vyhláška)
<br> Městský úřad Holice,odbor životního prostředí a stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písmc) zákona č„ 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),5 11 zákona č.500/2004 Sb.(Správní řád) v územním řízení posoudil podle 5 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 25.09.2017 podal
<br> Pardubický kraj,IČO 70892822,Komenského náměstí 125,Pardubice-Staré Město,530 02 Pardubice 2
<br> v zastoupení Dopravně inženýrská kancelář,s.r.a <.>,XXXXX XXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Bozděchova XXXX/XXa,Pražské Předměstí,500 02 Hradec Králové 2 <,>
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení: 1.Vydává podle 5 79 a 92 stavebního zákona rozhodnutí,kterým umísťuje stavbu
<br> Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno — Býšť
<br> na pozemku parc.č.1119/11,1138/3,1188/5,1190/2,1190/3,1190/5,1190/7,1190/8,1190/10,1192,1196/1,1196/2,1220,1238/15,1238/19,1238/20,1238/21,1238/26,1238/28,1238/32,1240/2,1245,1257/1,1273/3,1273/2,1278/3,1281,1286/19,1286/21,1286/20,1288,1289/1,1289/3,1289/10,1291/1,1291/2,1291/3,1291/4,1291/5,1291/6,1291/7,1353/1,1353/4,1353/5,1353/6,1353/7,1353/8,1353/14,1429/2,1447/4,1472/2,1472/3 v katastrálním území Býšť <,>
<br> na pozemku parc.č.2001,2002,2003,2004,2005,2015,2019,2064,2067,2086/1,2631,2633,2634,2635,2636,2637,2639 v katastrálním území Chvojenec <,>
<br> na pozemku parc.č.147,182/4,182/7,182/18,182/19,182/35,805,818,862,865,86...

Načteno

edesky.cz/d/3080683

Meta

Stavební informace   Pronájem   Rozpočet   EIA   Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz