« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Kalná - Dotační výzva MAS Krkonoše pro zemědělce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Kalná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dotační výzva MAS Krkonoše pro zemědělce
1
<br>
<br>
Místní akční skupina Krkonoše z.s vyhlašuje Výzvu MAS
<br> v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
<br> (ŘO Programu rozvoje venkova)
<br>
<br>
<br> Výzva MAS č.3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.Programu
<br> rozvoje venkova na období 2014 – 2020
<br>
<br> Název SCLLD: Strategie kominiteně vedeného místního rozvoje MAS Krkonoše
<br>
<br> Termín vyhlášení výzvy: 7.6.2019
<br>
<br> Termín příjmu žádostí: od 21.6.2019 do 8.7.2019 - podání Žádosti o dotaci na
<br> MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
<br>
<br> Termín registrace na RO SZIF: 8.8.2019
<br>
<br> Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy <,>
<br> které se vzhledem k velikosti,příp.formátům,předkládají v listinné podobě): 24.6.-27.6 <.>
<br> 2019,vždy po potvrzení termínu s upřesněním času na email: fejglova@maskrkonose.cz
<br> nebo tel.774672337
<br>
<br> Územní vymezení:
<br> Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS,pro které je schválena SCLLD <.>
<br>
Kontaktní údaje: XXXXXXXX XXXXXXXX,fejglova@maskrkonose.cz,tel.XXXXXXXXX <,>
<br> 77472337
<br>
<br>
<br>
<br> Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
<br>
<br> Celková výše dotace pro 3.Výzvu je 11 000.000,- Kč
<br> Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1,2,3 <.>
<br>
<br> příklad
<br>
<br> Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy,je také vyvěšen na webových stránkách
<br> Číslo
<br> Fiche
<br> Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení
<br> EP a Rady (EU) č.1305/2013
<br> Alokace
<br> pro 3.výzvu
<br> F1 Opatření PRV A:
<br> Investice do
<br> zemědělských podniků
<br> Článek 17,odstavec 1 <.>,písmeno a)
<br> – Investice do zemědělských
<br> podniků
<br> 8.500.000,- Kč
<br>
<br> F2 Opatření PRV B:
<br> Investice do
<br> zemědělských
<br> produktů
<br> Článek 17,odstavec 1 <.>,písmeno b)
<br> - Zpracování a uvádění na trh
<br> zemědělských produktů
<br> 1.250.000,- Kč
<br> F3 Opatření PRV C:
<...

Načteno

edesky.cz/d/3078269

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Kalná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz