« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Informace o svolání 4. zasedání ZO 20. 6. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o svolání 4. zasedání ZO 20. 6. 2019
INFORMACE
<br> o konání zasedání Zastu itelstva obce Bohdalec
<br> Obecní úřad Bohdalec v souladu s ustanovením 592 a 5 93 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bohdalec,svolaného starostou Ondřejem Vencálkem <.>
<br> Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu v Bohdalci,Bohdalec 101.Doba konání: 20.června 2019 od 19:00 <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1.Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2.Rozpočtové opatření obce Bohdalec č.4/2019 <.>
<br> 3.Závěrečný účet obce Bohdalec za rok 2018 <.>
<br> 4.Účetní závěrka obce Bohdalec za rok 2018 <.>
<br> 5.Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bohdalec za rok 2018 <.>
<br> 6.Závěrečný účet DSO Zelená cesta za rok 2018 <.>
<br> 7.Závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2018 <.>
<br> 8.GDPR- ochrana osobních údajů <.>
<br> 9.Veřejnoprávní smlouva TJ Jiskra Bohdalec <.>
<br> 10.Věcné břemeno E.ON- Suklenského rybníku <.>
<br> 11.Dispozice s majetkem obce - záměr č.1/2019 <.>
<br> 12.Dodatek č.5 ke smlouvě o zajištění provozování pohřebiště v jiné obci <.>
<br> 13.Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 <.>
<br> 14.Propojení vodovodních řadů Bohdalec - Řečice - Radešínská Svratka <.>
<br> 15.Informace z obecního úřadu <.>
<br> 16.Usnesení a závěr <.>
<br> v Bohdalci 11.června 2019 OBECNÍ ÚŘAD BOHDALEC
<br> BOHDALEC 101 592 55 Bobrová
<br> XXXXXX XXXXXXXX starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu (i elektronické): 12.6.2019 Sňato z úřední desky obecního úřadu:

Načteno

edesky.cz/d/3077681

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz