« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Návrh Závěrečného účtu DSO Zelená cesta za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PRILOHA0000000325 DSO
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> DSO Zelená cesta 1z75147467IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> DSO Zelená cestaNázev:
<br> Sídlo: Řečice 135
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> DSO
<br> oprava a údržba
<br> 75147467Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 5.2.2019 8:43:13
<br> Od 1.1.2011 se údaje účetních výkazů nezaokrouhlují.Stavy položek vykázané v účetní závěrce sestavené k k
31.12.2010 ( například v případě rozvahy Netto aktiv) se v účetním období roku 2011 ve sloupci minulého období rozšíří o
"000,00" tak,aby bylo naplněno ustanovení § 3 odst.5 vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění vyhlášky č.435/2010 Sb.<.>
Základní bilanční pravidla (rovnost aktiv celkem a pasiv celkem apod.) tímto postupem nejsou dotčena <.>
vzhledem k tomu,že jednotlivé závazné vzory Výkazu zisku a ztráty v účetním období 2011 již neobsahují položky A.III.3 <,>
A.III.4,B.IV.3.a B.IV.4 (zrušené syntetické účty 573,574,673 a 674),budou stavy uvedených jednotlivých položek
vykázané ve Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2010 vykázány v účetním období 2011 (ve třetím sloupci minulé účetní období)
pouze v položkách A.III a B.IV.(součtové položky) výkazu zisku a ztráty.V tomto případě nebude dodržen stanovený
součtový vzorec v položce A.III." Náklady na transfery" a B.IV." Výnosy z transferů".Tato skutečnost neovlivní ostatní
součtové položky výkazu zisku a ztráty včetně položky BVI."Výsledek hospodaření" <.>
<br> V roce 2011 došlo k meziročním změnám metod vlivem změny zákona č.410/2010 Sb <.>,který změnil zákon č.563/1991
Sb <.>,vyhlášky 435/2010 Sb <.>,kter...
VYSLEDOVKA0000000323 DSO
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> DSO Zelená cesta 3z75147467IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,21 0,00 0,32 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.521 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.518 11 296,00 0,00 11 392,00 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.501 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.11 296,21 0,00 11 392,32 0,00
<br> A.11 296,21 0,00 11 392,32 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> DSO Zelená cesta
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Řečice 135
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> DSO
<br> oprava a údržba
<br> 75147467Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2019 8:31:48
<br> Číslo
položky
<br> SU
...
ROZVAHA0000000322 DSO
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> DSO Zelená cesta 5z75147467IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 13 159,77 0,00 13 159,77 15 884,80
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.018 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13 159,77 0,00 13 159,77 15 884,80
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> DSO Zelená cesta
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Řečice 135
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> DSO
<br> oprava a údržba
<br> 75147467Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2019 8:30:32
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlou...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava % Stejnopis č.: '
<br> C.j.: KUJl 10302/2019 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSG Zelená cesta
<br> se sídlem Řečice 135,592 33 Radešínská Svratka,lČO: 75147467 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 29.srpna 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 19.února 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 19.února 2019 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí DSO Zelená cesta Řečice 135 592 33 Radešínská Svratka
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX__X
<br> Podklady za DSO předložila: XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Zelená cesta nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,lČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-maíl: posta©kr—vysocína.cz
<br> B.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky ne...
Návrh závěrečného účtu DSO
Návrh Závěrečného účtu DSO Zelená cesta za rok 2018 / 517 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> Valná hromada pro rok 2018 schválila rozpočet na svém zasedání usn.č.118/2017 dne 15.12.2017.Celkové příjmy byly schváleny ve výši 8 570,— Kč a celkové výdaje ve výši 11 000,- Kč.Rozpočet byl schválený jako schodkový,kde schodek ve výši 3 130,- Kč bude pokryt ze zůstatku na běžném účtu <.>
<br> Podrobné hospodaření DSO Zelená cesta k 31.12.2018 (Fin2-l2 M,Rozvaha,Výkaz zisku a
<br> ztráty a Příloha) je přílohou závěrečného účtu DSO Zelená cesta za rok 2018 (je k nahlédnutí na Obecním úřadě Rečice) <.>
<br> Údaje o plnění příimů a výdaiů za rok 2018
<br> SR UR Skutečnost
<br> Daňové příjmy 0,- 0,- O,- Nedaňové příjmy O,- 1,18 1,18 Kapitálové příjmy O; O,- 0,- Přijaté transfery 8 570,— 8 570,— 8 570,— Rříimv celkem 8 570,— 8 571,18 '“ 8 571,18
<br> SR UR Skutečnost Běžné výdaje 11 700,- 11 296,21 11 296,21 Kapitálové výdaje O,- O,- O,- Výdaie celkem 12 900,— 11 296,21 11 296,21 Třída 8 - financování - 2 725,03 Kč schodek
<br> Údaie o hospodaření s maietkem obce k 31.12.2018
<br> k 31.12.2018 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek O 019 ostatní drobný dlouh.nehm.majetek 0 021 stavby 0 022 sam.mov.věci O 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek O 901 podrozvahový účet 3 748,50 Kč 902 podrozvahový účet 0
<br> Veškerý majetek byl převeden na jednotlivé obce podle toho,jak byl majetek začleněn do podskupin v evidenci majetku DSO Zelená cesta.Majetek byl převeden bezúplatně na základě Smlouvy o bezúplatném převodu pro jednotlivé obce <.>
<br> Přehled finančního majetku DSO Zelená cesta
<br> Peněžní prostředky k 31.12.2018 Základní běžný účet 13 159,77 Kč
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 27.9.2018 a 19.2.2019,v závěru zpráv bylo konstatováno: Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky Zprávy o přezkoumání hospodaření DSO Zelená cesta za rok 2018 jsou p...

Načteno

edesky.cz/d/3075221

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz