« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Informace o svolání 4. zasedání ZO 20. 6. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o svolání 4. zasedání ZO 20. 6. 2019
INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva obce Bohdalec
<br>
<br> Obecní úřad Bohdalec v souladu s ustanovením §92 a § 93 zákona č.128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce
<br> Bohdalec,svolaného starostou Ondřejem Vencálkem <.>
<br>
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu v Bohdalci,Bohdalec 101 <.>
<br> Doba konání: 20.června 2019 od 19:00 <.>
<br>
Program zasedání:
<br>
1.Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
2.Rozpočtové opatření obce Bohdalec č.4/2019 <.>
3.Závěrečný účet obce Bohdalec za rok 2018 <.>
4.Účetní závěrka obce Bohdalec za rok 2018 <.>
5.Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bohdalec za rok 2018 <.>
6.Závěrečný účet DSO Zelená cesta za rok 2018 <.>
7.Závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2018 <.>
8.GDPR - ochrana osobních údajů <.>
9.Veřejnoprávní smlouva TJ Jiskra Bohdalec <.>
10.Věcné břemeno E.ON - u Sklenského rybníku <.>
11.Dispozice s majetkem obce - záměr č.1/2019 <.>
12.Dodatek č.5 ke smlouvě o zajištění provozování
<br> pohřebiště v jiné obci <.>
<br> 13.Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné
a stočné za rok 2018 <.>
<br> 14.Propojení vodovodních řadů Bohdalec - Řečice -
Radešínská Svratka <.>
<br> 15.Informace z obecního úřadu <.>
16.Usnesení a závěr <.>
<br>
<br>
<br> V Bohdalci 11.června 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu (i elektronické): 12.6.2019
<br> Sňato z úřední desky obecního úřadu:

Načteno

edesky.cz/d/3075220

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz