« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
_ |íí|||||l|lil||||ll|||l|í|llll|Ií|í||i|íílí|l|ii|l||iiilllli
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 532 11 Pardubice,Komenského nám.125 tel.466026111 Č.j.; K'rU 45654/2019-Ky V Pardubicích dne: 12.6.2019 SpKrU 41707/2019
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) a ustanovení 5 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti společností SILVERTDN s.r.o <.>,(IČ: 24283410),se sídlem Za zastávkou 373,109 00 Praha 10,podané dne 30.5.2019 <,>
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnicích I.tříd na území Pardubického kraje a to umístěním přechodného dopravního značení dle situaci přechodného dopravního značení.daných aktualizovanými Technickými podmínkami TPBB,(účinné od 1.4.2015).schémata B/3,B/4,Bl7,B/14.2,B/14.3,B/25.1,31252,B125.3 a C/2,CI3,CI11,CI12,C/13,CI14 <.>,schémat z příručky „Označování pracovních míst na dálnicích“ 2 06/2017 pro úsek silnice Il37 - SMV,a dále dle schémat,které jsou přílohou tohoto stanovení
<br> za podmínek:
<br> Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: reflexní
<br> Platnost úpravy: od nabytí účinnosti opatření obecné povahy do 31.12.2020
<br> Důvod: Provádění údržbových prací na základě rámcových smluv na silnicích l.tříd na území Pardubického kraje — odstraňování komunikačních závad po dopravních nehodách v místech poškození krajnic,oprava poškozeného dopravního značení a jiného příslušenství a vybavení silnice,číštění komunika...

Načteno

edesky.cz/d/3074531

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Obec Komařice - -
Pardubický kraj - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz