« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
iiii!|llllillilliilii||i||iiilliiliilii|ilii|i|iii|||iilli
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 532 11 Pardubice,Komenského nám.125 tel.466026111 C.j.: KrU 45172/2019—Ky V Pardubicích dne: 11.6.2019 SpKrU 39243/2019
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) a ustanovení 5 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti společnosti G.|.C.Hrobice s.r.o.(IČ: 27553582),se sídlem Hrobice 86,533 52 Hrobice,kterou na základě plné moci ze dne 22.5.2019 zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o <.>,(lČ: 27519341),se sídlem Přestavlky 73,538 62 Hrochův Týnec,podané dne 22.5.2019 <,>
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici Il37 (silnice pro motorová vozidla) v úseku od km 32,500 do km 44,800 a to umístěním přechodného dopravního značení dle situace DK 240 příručky ŘSD ČR „Označování pracovních míst na dálnicích“ 2 06/2017,která je nedílnou součástí tohoto stanoveni <.>
<br> za podmínek:
<br> Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: reflexní
<br> Platnost úpravy: od 12.6.2019 do 31.7.2019
<br> Důvod: údržba zeleně ve středovém pásu komunikace
<br> Osoba (orqanizace) odpovědná za řádné provedení upravy:
<br> p.XXXXXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX <,>
<br> za dopravní značení: Ing.XXXXXX XXXXX,DOPA CZ s.r.o <.>,tel.724 513 970
<br> Další podminky pro osazení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky nesmi zasahovat do průjezdního profilu komunikace.Pro umístění přenosné...

Načteno

edesky.cz/d/3074530

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz