« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
*KUPAXOURÚJZDi
<br> KUPAXOORQJZO
<br> Krajský úřad Pardubického kraje
<br> ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
<br> 532 11 Pardubice,Komenského nám.125 tel.466026111 Č.j.: ODSH-43153/2019-Sa Pardubice: 12.06.2019 Sp.zn.: KrÚ 38625/2019-Sa
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) a ustanovení 5 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě ustanovení 5 173 zákona č.500/2004 Sb,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti společnosti SKANSKA a.s <.>,IČ: 26271303,se sídlem Průmyslová 493,530 03 Pardubice,podané dne 20.05.2019
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> zdůvodu částečné uzavírky silnice I/2 (ul.Pražská) v Pardubicích,vúseku od nadjezdu u Parama po ČSPHM u letiště,a to umístěním přechodného dopravního značení dle „Návrhu přechodného dopravního značení" — viz.příloha,s úpravou dle podmínek ze stanoviska Policie ČR,Dl Pardubice:
<br> - Musí být zachovány rozhledové poměry rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl.5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí- ývznamný sjezd (čl.12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace <.>
<br> 1.schéma označené jako práce za provozu |.- Ill.etapa- pracovní úsek po 50 metrech
<br> v případě,že bude zachována volná šířka vozovky min.6,0 m
<br> - provést označení dle regulačního plánu č.B/4 platných TP66 schválených MD ČR <.>
<br> V případě,ze bude zachována volná šířka vozovky,která neumožní současný provoz obou směrů jízdy
<br> - bude zachován jízdní pruh XXXXXX XXX.X,X m
<br> - provést označení dle regulačního plánu č.B/5.1 platných TP 66
<br> - v době 07,00- 18,00 hodin provádět střídavé oprávnění k zastavování v...

Načteno

edesky.cz/d/3074529

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Pardubický kraj - -
Město Nový Jičín - -
Pardubický kraj - -
Město Nový Jičín - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Město Nový Jičín - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz