« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
IHI!
<br> P A )( u a "
<br> KUPAXOORCZWN
<br> ííillilllíílílílll
<br> Krajský úřad Pardubického kraje
<br> ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
<br> 532 11 Pardubice,Komenského nám.125 tel.466026111 Č.j.: ODSH-45380/2019-Sa Pardubice: 11.06.2019 Sp.zn.: KrÚ 44446/2019
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) a uštanovení š 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě ustanovení 9 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti společnosti EUROVIA CS a.s <.>,IČ: 45274924,se sídlem Piletická 498,503 41 Hradec Králové,podané dne 7.06.2019
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/14,na průtahu městem Česká Třebová,v úseku od křižovatky se silnicí II/358 po křižovatku se silnicí Ill/01427,ato umístěním přechodného dopravního značení dle „Dopravně inženýrské opatření během výstavby" — viz.příloha:
<br> za těchto podmínek:
<br> Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: reflexní
<br> Platnost úpravy: od: 24.06.2019 do: 31.10.2019 — částečná uzavírka
<br> od: 1.08.2019 do: 31.08.2019 — úplná uzavírka Důvod: stavební práce na stavbě: „I/14 Česká Třebová,obnova živičného krytu,2.etapa“ Osoba [organizace] odpovědná za řádné provedení úpravy: p.Ing.XXXXXX XXXXXXX,společnost EUROVIA CS a.s <.>,Hradec Králové,tel.731 601 578 <.>
<br> Další podmřn ky pro osazení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svi...

Načteno

edesky.cz/d/3074528

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Město Nový Jičín - -
Pardubický kraj - -
Obec Libice nad Cidlinou - -
Město Nový Jičín - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Město Nový Jičín - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz