« Najít podobné dokumenty

Obec Velichov - Schválený závěrečný účet obce Velichov za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf
1
<br> OBEC
<br> VELICHOV
<br> Název: Příloha zápisu ZO č.1
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2018
Datum: 13.května 2019 Změna:
<br>
§17 zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v Kč)
<br>
<br> Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění
<br> rozpočet opatření rozpočet 31.12.2018 k upravenému
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 5 910 000,00 0,00 5 910 000,00 6 843 733,26 115,80
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 186 000,00 22 000,00 1 208 000,00 1 156 361,66 95,73
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 10 000,00 0,00 10 000,00 - 0,00
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 0,00 976 414,10 976 414,10 976 414,10 100,00
<br> Třída 4 - Převody z rozp.ú.0,00 0,00 0,00 8 000,00
<br> Příjmy celkem 7 106 000,00 998 414,10 8 104 414,10 8 984 509,02 110,86
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 7 479 800,00 867 414,10 8 347 214,10 5 911 922,01 70,83
<br> Třída 5 - Převody běž.rozp.0,00 0,00 0,00 8 000,00
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 535 000,00 131 000,00 666 000,00 235 982,00 35,43
<br> Výdaje celkem 8 014 800,00 998 414,10 9 013 214,10 6 155 904,01 68,30
<br> Saldo : příjmy - výdaje -908 800,00 0,00 -908 800,00 2 828 605,01 -311,25
<br> Třída 8 - Financování 908 800,00 0,00 908 800,00 - 2 828 605,01
<br>
<br>
<br>
<br> Bankovní účty Stav Stav Změna stavu
obce Velichov k 1.1.2018 k 31.12.2018 bank.účtu
Běžný účet - ČSOB 256,36 1 146,81 -890,45
Běžný účet - KB 2 390 315,40 4 807 282,28 -2 416 966,88
<br>
<br> Spořicí účet 5 190 704,06 5 191 756,73 -1 052,67
<br>
Běžný účet - ČNB 371 928,53 740 774,63 -368 846,10
<br>
Fond rozvoje bydlení 941 080,63 981 929,54 -40 848,91
<br>
součet 8 894 284,98 11 722 889,99 -2 828 605,01
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v úředních dnech na Obecním úřadu Velichov (výkaz FIN 2-12 <,>
rozvaha,výkaz zisku a ztráty ÚSC,příloha,zpráva ...

Načteno

edesky.cz/d/3073806

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz